werkopdrachten1

2BImproved (2BI) is een (webbased) borging- & ontwikkelsysteem voor het doelgericht en meetbaar ontwikkelen van alle medewerkers.

De effectieve en efficiënte ontwikkelmethode in 2BI wordt gekenmerkt door het uitvoeren van de juiste werkopdrachten door de juiste medewerker op het juiste moment. De werkopdrachten worden op de werkvloer gescoord qua gedrags- en vakmatige competentiebeheersing. De scores worden gemonitord en vergeleken met de functie-eisen, veiligheidseisen, kwaliteitsprocedures, etc.   Hierdoor ontstaat een ‘realtime’ stuurmechanisme om organisatiedoelen continu van binnenuit te realiseren en te borgen.

“Via 2BI investeer je in de mensen, kwantificeer je het functioneren op detailniveau en verbeter je continu de processen. Het (ontwikkel)proces met 2BI leidt tot een betere kwaliteit en tot een betere output”.

Carlo van Elsakker – Quality Manager – Smurfit Kappa Vandra

Werkprocessen borgen – Organisatiedoelen halen

Skillmotor

Gedrags- & Vakcompetenties

Via het competentieplatform worden ‘competentie-gaps’  van medewerkers naar gestelde ontwikkeldoelen  continu in beeld gebracht.  Via matching op competenties  en doelprofielen wordt per medewerker de ‘competentie-gap’ in beeld gebracht om aan de hand daarvan gericht te kunnen gaan ontwikkelen.


Ontwikkeling

Werkplekleren

2BImproved®-Ontwikkelmotor is gebouwd voor werkplekleren volgens het 70/20/10 principe. Medewerkers ontwikkelen zich in de eigen praktijk aan de hand van leerwerkopdrachten die in de betreffende competenties en vakvaardigheden worden gescoord. Het leerproces is daarmee gekoppeld aan functieniveaus en kennis-kunde-gedragseisen van KPI’s.


Business Improvement

Doelen halen

In 2BImproved®-Business Improvement definieert u per KPI een leerpad voor ontwikkelen van competenties in de beroepscontext van de medewerkers.  Via ontwikkeling op deze leerpaden wordt bereikt dat de KPI verbetert. De methode ondersteunt managers in het borgen van kwaliteit en verbeteren van de KPI’s.


Voordelen van 2BImproved

  • Borgen functie-eisen
  • Borgen kwaliteits- en veiligheidseisen
  • Verbeteren resultaten (KPI’s) zoals kosten, output, betrouwbaarheid, etc.
  • Het realiseren van een ‘Lerende Organisatie’ van binnen uit
  • Verlagen  trainings- en consultancykosten
  • Integratie met  functioneringsgesprekken voor meer effectiviteit
  • Motiveren en inspireren leidinggevenden en medewerkers
  • Duurzaam concept met korte ROI

Case: Wat is praktijk leren of werkplek leren?

Praktijkleren of werkplekleren is een methodiek waarbij medewerkers hun competenties en vakmanschap ontwikkelen in en tijdens het eigen werk. De leervorm is dat men zich ontwikkelt aan de hand van werkopdrachten. De werkopdrachte... Lees meer


Waarom kiezen voor 2BImproved?

Werken aan je functieniveau

Het leer- en ontwikkelproces wordt afgestemd om de 'gap' naar de functie eisen te ontwikkelen. Medewerkers en leidinggeven hebben een 'realtime' overzicht wie op functieniveau zit en wie (nog) niet.

Zorgen dat kwaliteit & veiligheid ok zijn

Medewerkers laten in hun werk zien dat ze voldoen aan de specifiek gestelde kwaliteit- en veiligheidseisen. Door werkopdrachten rond deze thema's 'in te schieten' en te laten uitvoeren, borgt een organisatie 'realtime' de kwaliteit en veiligheid.

Samen de resultaten verbeteren

Door KPI's (resultaten) te vertalen in vereiste kennis-kunde-gedrag van betrokken medewerkers en deze in te bedden in 2BI leerproces met werkopdrachten, wordt dé basis gelegd voor de daadwerkelijke resultaatverbetering in de organisatie. Dat klinkt logisch en dat is het ook!

Verbeteren van jezelf en je CV

Via werkopdrachten en scores op competenties en vakvaardigheden, verrijkt een deelnemer op continue basis zijn/haar CV. Via dit puntensysteem kan parallel worden gestuurd op het voltooien van (deel)opleidingen met erkende diploma's.

Meer voordelen

Hoe gaat ú de skills van medewerkers borgen en uw verbeterdoelen realiseren?