Intern gedragen ontwikkelmethode in alle geledingen

werkopdrachten1

Doelen haal je sneller, beter en duurzamer met de 2BI-ontwikkelmethode

2BImproved (2BI) is een (webbased) borging- & ontwikkelsysteem voor het doelgericht en meetbaar ontwikkelen van alle medewerkers.

De effectieve ontwikkelmethode wordt binnen organisaties breed gedragen omdat men zelf aan het stuur staat qua contentontwikkeling én begeleiding van medewerkers.  Door de juiste werkopdrachten op het juiste moment voor de juiste medewerker te selecteren borgen en bereiken organisaties hun (verbeter)doelen continu en van binnenuit op een effectieve, duurzame en efficiënte wijze.  Alle  (leer)resultaten worden opgeslagen in individuele dossiers.  Hoe dit werkt en welke voordelen deze methodiek voor organisaties heeft, leest u op verderop in deze site.

“Via 2BI investeer je in de mensen, kwantificeer je het functioneren op detailniveau en verbeter je continu de processen. Het (ontwikkel)proces met 2BI leidt tot een betere kwaliteit en tot een betere output”.

Carlo van Elsakker – Quality Manager – Smurfit Kappa Vandra

“Deze pragmatische leermethode kun je naar je eigen hand zetten”

Skillmotor

Op functieniveau!

Via het competentieplatform en  het ingerichte functiehuis  wordt de ‘competentie-gap’  van medewerkers naar het eigen functieniveau  continu in beeld gebracht.  Via gerichte ontwikkeling  van deze competenties  wordt bereikt dat medewerkers  op het niveau van de eigen functie komen en daar blijven.


Ontwikkeling

Samen leren tijdens het werk!

2BImproved®-Ontwikkelmotor is gebouwd voor praktijkleren volgens het 70/20/10 principe. Medewerkers ontwikkelen zich in de eigen praktijk aan de hand van leerwerkopdrachten die in de betreffende competenties en vakvaardigheden worden gescoord. Het leerproces is daarmee gekoppeld aan functieniveaus en kennis-kunde-gedragseisen van KPI’s.


Business Improvement

Samen doelen halen!

In 2BImproved®-Business Improvement definieert u per KPI een leerpad voor ontwikkelen van competenties in de beroepscontext van de medewerkers.  Via ontwikkeling op deze leerpaden wordt bereikt dat de KPI verbetert. De methode ondersteunt managers in het borgen van kwaliteit en verbeteren van de KPI’s.


Voordelen van 2BImproved

  • Borgen functie-eisen
  • Borgen kwaliteits- en veiligheidseisen
  • Verbeteren resultaten (KPI’s) zoals kosten, output, betrouwbaarheid, etc.
  • Het realiseren van een ‘Lerende Organisatie’ van binnen uit
  • Verlagen  trainings- en consultancykosten
  • Integratie met  functioneringsgesprekken voor meer effectiviteit
  • Motiveren en inspireren leidinggevenden en medewerkers
  • Duurzaam concept met korte ROI

Case: Wat is praktijk leren of werkplek leren?

Praktijkleren of werkplekleren is een methodiek waarbij medewerkers hun competenties en vakmanschap ontwikkelen in en tijdens het eigen werk. De leervorm is dat men zich ontwikkelt aan de hand van werkopdrachten. De werkopdrachte... Lees meer


Waarom kiezen voor 2BImproved?

Werken aan je functieniveau

Het leer- en ontwikkelproces wordt afgestemd om de 'gap' naar de functie eisen te ontwikkelen. Medewerkers en leidinggeven hebben een 'realtime' overzicht wie op functieniveau zit en wie (nog) niet.

Zorgen dat kwaliteit & veiligheid ok zijn

Medewerkers laten in hun werk zien dat ze voldoen aan de specifiek gestelde kwaliteit- en veiligheidseisen. Door werkopdrachten rond deze thema's 'in te schieten' en te laten uitvoeren, borgt een organisatie 'realtime' de kwaliteit en veiligheid.

Samen de resultaten verbeteren

Door KPI's (resultaten) te vertalen in vereiste kennis-kunde-gedrag van betrokken medewerkers en deze in te bedden in 2BI leerproces met werkopdrachten, wordt dé basis gelegd voor de daadwerkelijke resultaatverbetering in de organisatie. Dat klinkt logisch en dat is het ook!

Verbeteren van jezelf en je CV

Via werkopdrachten en scores op competenties en vakvaardigheden, verrijkt een deelnemer op continue basis zijn/haar CV. Via dit puntensysteem kan parallel worden gestuurd op het voltooien van (deel)opleidingen met erkende diploma's.

Meer voordelen

Hoe gaat ú de skills van medewerkers borgen en uw verbeterdoelen realiseren?