2BImproved is een ontwikkelmethode en ‘lean-concept’ om organisatiedoelen te realiseren via werkplekleren. De pragmatische ontwikkelmethode is gericht op een 100% taakuitvoering  op elke werkplek. Dit is belangrijk, omdat de werkplekprestaties 1:1 verband houden met de ‘performance’ van het hele bedrijf, bijvoorbeeld de kwaliteit, de veiligheid en de bedrijfsresultaten. Met  2BI stuurt u doelgericht op 100% taakuitvoering en tegelijkertijd wordt de (competentie)ontwikkeling van de medewerkers bijgewerkt in hun e-portfolio.

“Via 2BI investeer je in de mensen, kwantificeer je het functioneren op detailniveau en verbeter je continu de processen. Het (ontwikkel)proces met 2BI leidt tot een betere kwaliteit en tot een betere output”.

Carlo van Elsakker – Quality Manager – Smurfit Kappa Vandra

Skillmotor

Competentieontwikkeling en borging

Motivatie, inspiratie en competentiebeheersing spelen een belangrijke rol in de kwaliteit, tempo en het werkplezier van iedere medewerker. Het belang ervan wordt door organisaties onderstreept via jaarlijkse functioneringsgesprekken. Maar hoe ontwikkel je de gedrags- als vakcompetenties van de medewerkers?


Ontwikkeling

Werkplekleren gebaseerd op 70-20-10 en TWI

Trainingen en e-learningtrajecten zijn vaak beperkt effectief omdat deze programma’s onvoldoende goed aansluiten op de individuele behoefte, de urgentie van het moment en de leerpunten niet of nauwelijks in de praktijk van het werk worden geborgd. Maar hoe kun je  het ontwikkelen van medewerkers dan wel effectief vorm geven: Just in time, Just in Place en Just Enough?


Business Improvement

Continu verbeteren in taakuitvoering, kwaliteit en kpi’s

Medewerkers weten vaak wel WAT en HOE ze moeten doen, maar vaak niet WAAROM dat zo is bepaald. Het WAAROM is vaak gerelateerd aan een achterliggend organisatiedoel en het ontbreken daarvan veroorzaakt een zekere afstand in beleving tussen de taakuitvoering en de achterliggende doelen. Maar hoe breng je dit dichter bij elkaar en hoe zorg je ervoor dat medewerkers mede aan het stuur gaan staan om organisatiedoelen helpen te realiseren?


Voordelen van 2BImproved

• (Meetbare) competentieverbetering medewerkers
• (Meetbare) vakontwikkeling medewerkers
• (Meetbare) verbetering van de taakuitvoering van medewerkers
• (Meetbare) borging van de kwaliteit & veiligheid
• Verbetering coachend leiderschap (Cultuur)
• Sterke ontwikkeling van de ‘lerende organisatie’
• Beleid via 2BI direct verbonden aan operationele uitvoering
(toename flexibiliteit en reactiesnelheid)
• Continue ontwikkeling personeel, behoud van personeel en
automatische bijwerking CV’s (MVO)
• Ondersteuning lijn bij ontwikkeling (nieuwe) medewerkers
• (Lean)optimalisatie bestaande kwaliteits- en ontwikkelprocessen


Webased systeem voor gebruikers en deelnemers. In het systeem zijn o.a. competenties, vakgebieden, werkopdrachten, leermiddelen, doelprofielen en functies op maat ingericht.


Praktijkbegeleiders geven medewerkers volgens één standaard manier heldere instructie en positieve feedback.


De werkopdracht is de ‘drager’ van de competentiegerichte opdracht en beoordelingscriteria. Deze kan zowel op papier als digitaal worden ingevuld en gescoord.


Waarom kiezen voor 2BImproved?

100% Taakuitvoering voor iedereen

Zorgen dat kwaliteit & veiligheid ok zijn

Samen de resultaten verbeteren

Continu persoonlijke groei en borging hiervan in CV's

Meer voordelen

Hoe gaat ú de skills van medewerkers borgen en uw verbeterdoelen realiseren?