De wijze waarop de taken per werkplek worden uitgevoerd bepaalt in feite het kwaliteitsniveau, de mate van veiligheid en de output van de organisatie. Het maakt niet uit voor welke branche of organisatie, het belang van 100% taakuitvoering op alle werkplekken is altijd groot! Daarom zijn de inspanningen die organisaties doen om een maximale kwaliteit in taakuitvoering te bereiken overeenkomstig. De praktijk is hierbij veelal weerbarstiger dan gewenst en de ontwikkelinspanningen richting medewerkers worden vaak niet op effectiviteit en efficiëntie gemeten…

De missie/visie van 2BImproved is aan het bovenstaande ontleend en luidt ‘het ondersteunen van organisatie in het continu bereiken van 100% taakuitvoering om hiermee de bedrijfsprestaties te verbeteren’. De methodiek die we op basis van onze missie/visie hebben uitontwikkeld, bestaat uit vier slim met elkaar verbonden methodische instrumenten:

 1. De werkinstructie
 2. Het werkplekleren
 3. ‘Realtime’ meting van vereiste kennis-kunde-gedrag per medewerker
 4. 100% doorontwikkelen op exacte ‘ontwikkelgap’ per medewerker.

De vier genoemde instrumenten hebben we in een webbased systeem verbonden. De methodiek en systeem van 2BImproved maken het mogelijk om 100% taakuitvoering op een effectieve en efficiënte wijze, op elke werkplek te realiseren. Dit met de gewenste verbetereffecten op de bedrijfsprestaties, de veiligheid en de professionele sfeer en cultuur van de organisatie!

“Via 2BI investeer je in de mensen, kwantificeer je het functioneren op detailniveau en verbeter je continu de processen. Het (ontwikkel)proces met 2BI leidt tot een betere kwaliteit en tot een betere output”.

Carlo van Elsakker – Quality Manager – Smurfit Kappa Vandra

Werkprocessen borgen – Organisatiedoelen halen

Skillmotor

Skills & Content

In deze module worden werkinstructies, (leer)werkopdrachten en overige ‘content’ aangemaakt en beheerd. Tevens worden hier de individuele scores rond de beheersing van taakuitvoering verzameld en weergegeven.


Ontwikkeling

Werkplekleren

Op het werkplekleer-platform van 2BI worden deelnemers gekoppeld aan begeleiders, (leer)werkopdrachten met werkinstructies, die tijdens het werk worden uitgevoerd, gemonitord en beoordeeld.


Business Improvement

100% taakuitvoering

Via deze module worden de ‘ontwikkel-gaps’ per taak en ontwikkeldoel per medewerker berekend en automatisch voorzien van een ontwikkelprogramma op maat met de juiste (leer)werkopdrachten en werkinstructies.


Voordelen van 2BImproved

 • Effectief en inspirerend leerconcept
 • Realtime borging kwaliteits- en veiligheidseisen
 • Borgen administratieve en operationele werkprocessen
 • Verbeteren resultaten (KPI’s) vanuit de werkplek
 • Cultuurverbetering dankzij de werking van de ‘Lerende Organisatie’
 • Verlagen  trainings- en consultancykosten
 • Effectievere functioneringsgesprekken
 • Motivatie leidinggevenden en medewerkers
 • Duurzaam concept met korte ROI

Case: Wat is praktijk leren of werkplek leren?

Praktijkleren of werkplekleren is een methodiek waarbij medewerkers hun competenties en vakmanschap ontwikkelen in en tijdens het eigen werk. De leervorm is dat men zich ontwikkelt aan de hand van werkopdrachten. De werkopdrachte... Lees meer


Waarom kiezen voor 2BImproved?

Werken aan je functieniveau

Het leer- en ontwikkelproces wordt afgestemd om de 'gap' naar de functie eisen te ontwikkelen. Medewerkers en leidinggeven hebben een 'realtime' overzicht wie op functieniveau zit en wie (nog) niet.

Zorgen dat kwaliteit & veiligheid ok zijn

Medewerkers laten in hun werk zien dat ze voldoen aan de specifiek gestelde kwaliteit- en veiligheidseisen. Door werkopdrachten rond deze thema's 'in te schieten' en te laten uitvoeren, borgt een organisatie 'realtime' de kwaliteit en veiligheid.

Samen de resultaten verbeteren

Door KPI's (resultaten) te vertalen in vereiste kennis-kunde-gedrag van betrokken medewerkers en deze in te bedden in 2BI leerproces met werkopdrachten, wordt dé basis gelegd voor de daadwerkelijke resultaatverbetering in de organisatie. Dat klinkt logisch en dat is het ook!

Verbeteren van jezelf en je CV

Via werkopdrachten en scores op competenties en vakvaardigheden, verrijkt een deelnemer op continue basis zijn/haar CV. Via dit puntensysteem kan parallel worden gestuurd op het voltooien van (deel)opleidingen met erkende diploma's.

Meer voordelen

Hoe gaat ú de skills van medewerkers borgen en uw verbeterdoelen realiseren?