2BImproved is een ontwikkelconcept rond 100% taakuitvoering  op de werkplek. Dit is belangrijk, omdat de werkplekprestaties 1:1 verband houden met de ‘performance’ van het hele bedrijf. Met  2BI stuurt u doelgericht op 100% taakuitvoering en tegelijkertijd wordt de competentieontwikkeling van de medewerkers bijgewerkt in hun e-portfolio.

“Via 2BI investeer je in de mensen, kwantificeer je het functioneren op detailniveau en verbeter je continu de processen. Het (ontwikkel)proces met 2BI leidt tot een betere kwaliteit en tot een betere output”.

Carlo van Elsakker – Quality Manager – Smurfit Kappa Vandra

Skillmotor

Competenties

Individuele competentiescores worden bijgehouden via nulmeting en ontwikkeling. Deze scores worden precies gematcht op de eisen van 100% taakuitvoering, waardoor een  ontwikkelprogramma met (leer)werkopdrachten op maat uit het systeem rolt. Just in time – Just Enough.


Ontwikkeling

70-20-10 – Werkplekleren – TWI

Ontwikkelen van competenties & taken bij medewerkers geschiedt op de werkplek (Just in Place). Daar leert men 70-20-10 effectief: ‘door te doen’ (70%),  met hulp van een praktijkbegeleider en een effectieve werkinstructie (20%) en via het leren van achterliggende theorie (10%).


Business Improvement

KPI – Veiligheid – Kwaliteit

100% Taakbeheersing per medewerker wordt aan de hand van competentiescores gemeten en geborgd in termen van bekwaamheid handelingen, naleven veiligheids- en kwaliteitseisen en verbetering van de KPI’s in kwestie. Via monitoring en ontwikkeling wordt gestuurd op continue verbetering.


Voordelen van 2BImproved

  • Sturen op 100% taakuitvoering
  • Borgen veiligheid en kwaliteit in de taakuitvoering
  • Sturen op KPI-verbetering per taak
  • Just in time leren
  • Just in place leren (70-20-10 effectief)
  • Just enough leren (‘lean’)
  • Verbeteren resultaten (KPI’s) vanuit de werkplek
  • Praktijkcoaching stimuleert coachend leiderschap
  • Geen dure (niet rendabele) trainingen meer nodig
  • Voor iedereen een leertraject op maat (Just for you)

Case: Wat is praktijk leren of werkplek leren?

Praktijkleren of werkplekleren is een methodiek waarbij medewerkers hun competenties en vakmanschap ontwikkelen in en tijdens het eigen werk. De leervorm is dat men zich ontwikkelt aan de hand van werkopdrachten. De werkopdrachte... Lees meer


Waarom kiezen voor 2BImproved?

100% Taakuitvoering voor iedereen

Het leer- en ontwikkelproces wordt afgestemd op het overbruggen van de 'gap' naar 100% taakuitvoering. Dat maakt dat iedereen aan de slag gaat met zijn of haar eigen competentieontwikkeling. En daardoor sneller en bekwamer op functieniveau komt en blijft.

Zorgen dat kwaliteit & veiligheid ok zijn

Door in werkinstructies (per taak) precies het WAT-HOE-WAAROM van de veiligheids- en kwaliteitspunten te beschrijven, kunnen medewerkers zich hierin ontwikkelen en kan de praktijkbegeleider hen hierop scoren. Zo borgt de organisatie 'realtime' en precies de kwaliteit en veiligheid per taak.

Samen de resultaten verbeteren

Leren doe je het beste samen en dat is precies wat er gebeurt in het 2BI-concept. Elke deelnemer gaat aan de slag met werk(leer)opdrachten om te voldoen aan de gestelde beoordelingscriteria. Men wordt hierbij altijd gecoached door (gecertificeerde/interne) praktijkbegeleider. En deelnemers helpen ook elkaar om op een hoger niveau te komen.

Verbeteren van jezelf en je CV

Via werkopdrachten en scores op competenties en vakvaardigheden, verrijkt een deelnemer op continue basis zijn/haar CV. Via dit puntensysteem kan parallel worden gestuurd op het voltooien van (deel)opleidingen met erkende diploma's.

Meer voordelen

Hoe gaat ú de skills van medewerkers borgen en uw verbeterdoelen realiseren?