Praktijkleren of werkplekleren is een methodiek waarbij medewerkers hun competenties en vakmanschap ontwikkelen in en tijdens het eigen werk. De leervorm is dat men zich ontwikkelt aan de hand van werkopdrachten. De werkopdrachten sluiten aan op de praktijk en worden gemeten in de competenties en vakvaardigheden van de medewerker.

Voor het adequaat begeleiden van deze werkopdrachten door de leidinggevende is in 2BImproved een praktisch coachingsmodel ingericht. Dit coachingsmodel heeft zijn praktische toepasbaarheid ruimschoots bewezen in tal van situaties waar medewerkers leerden-in-de-praktijk en is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • Mensen leren door te doen.
  • 2BI-bureauLeren gaat in kleine stappen.
  • De coach/praktijkopleider/trainer begeleiden de deelnemer via het ‘glijbaanmodel’ naar de start van de werkopdracht en daarmee naar de start van het leerproces.
  • Deelnemers reflecteren op het eigen leerproces met een eigen TOP/TIP en de coach/praktijkopleider vult deze aan.
  • Coaches/praktijkopleiders observeren de criteria en geven feedback op de werkopdracht via een TOP/TIP.
  • De feedbackgegevens worden in het e-portfolio van de deelnemer verzameld.

In 2BImproved hebben we hiermee een duidelijke en pragmatische structuur aangelegd om het ‘competentiegerichte leren’ succesvol in de praktijk te brengen. Leidinggevenden groeien tijdens het ‘praktijkleren’ steeds beter in hun rol als coach, hetgeen het leereffect bij de deelnemers door toenemende routine en inspiratie steeds verder doet vergroten! Praktijkleren heeft het grote voordeel, dat het een maximaal leereffect geeft tegen minimale kosten. Andere voordelen zijn dat het praktijkleren een continu karakter heeft met als neveneffect een cultuurverandering rond het coachend leiderschap en het kweken van een ‘lerende organisatie’.  Bent u geïnteresseerd in een training praktijkcoaching? Die bieden wij u van harte aan!

“Praktijkleren, coachend leiderschap en competentiegericht ontwikkelen resulteren werkelijk in de gewenste gedragsverandering die een positief effect heeft op tal van organisatieaspecten zoals sfeer, ziekteverzuim, nauwkeurigheid, alertheid en resultaten”

Wilt u nader geïnformeerd worden over praktijk- of werkplekleren in uw organisatie? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Neem contact met ons op