klasAdvies inrichten competentiesystemen & vakgebieden

In 2BImproved zijn alle competenties voorhanden en deze set laat zich eenvoudig configureren tot de door u gewenste set. De inrichting van de vakgebieden leren w de organisatie zelf dit te doen; zij zijn immers experts in hun vak.

Training praktijkopleiders in praktijkcoaching en instructie geven (TWI)

Het trainen en coachen van praktijkopleiders geschiedt uiteraard volgens de 2BI-methode; stap voor stap via de uitvoering van werkopdrachten in het instructie en feedbackgeven op het aanleren van de juiste uitvoering van een werkproces.

Consultancy in het vertalen van een organisatiedoel in werkopdrachten en competenties

Zeker in het begin is de consultancy op welke wijze een organisatiedoel het beste kan worden vertaald in een leerlijn met werkopdrachten onontbeerlijk. Gaandeweg krijgt een organisatie dit proces zelf in de vingers en kan het naar eigen inzicht steeds meer doelen en leerlijnen toevoegen aan het leerplatform.

Maken van werkinstructies, werkopdrachten en overige leermiddelen

Het is de bedoeling dat een organisatie ‘stand alone’ het interne ontwikkel- en leersysteem 2BImproved kan inrichten en aansturen. Het maken van goede werkinstructies en leermiddelen volgens één standaard wordt getraind, ondersteund en bewaakt.

Managementinformatie en rapportage

Het samenstellen van de juiste managementinformatie om het leerproces aan te sturen en doelen te realiseren, wordt getraind, ondersteund en bewaakt.