Casussen

In onderstaande casussen wordt beschreven wat er met 2BImproved® mogelijk is en welke doelen er worden bereikt. Deze casussen zijn in de praktijk van onze klanten gerealiseerd.

Pastiel

Hoe vertaal je een doel in ontwikkeling op de werkvloer?

Hoe vertaal je een doel in ontwikkeling op de werkvloer? Bij DS Smith Packaging speelt de veiligheid een hoofdrol. In de papier/karton industrie liggen (ernstige) ongelukken altijd op de loer omdat er sprake is van zware producten en dito zware machines. Verschillende leer- en ontwikkelprogramma’s laat DS Smith haar leidinggevenden en medewerkers doorlopen om de veiligheid te optimaliseren met steevast als doel: 0 ongelukken. LTT is zo’n programma en staat voor Lock-Tag… Lees meer

skillmotor

Wat is een skillmatrix?

In de skillmatrix staan alle skills, de gedragsvoorbeelden (competenties) en vakvaardigheden, die medewerkers in hun werk moeten beheersen. Althans als deze deel uit maken van hun functie in primaire dan wel secundaire zin. Skills kunnen na verloop van tijd verlopen, waardoor ze via een ontwikkelopdracht of beoordeling opnieuw aangetoond moeten worden. De skillmatrix biedt overzicht in welke medewerkers, welke skills moeten beheersen, alsmede overzicht wanneer deze verlopen. Op basis van… Lees meer

next

Wat is competentiegericht leren of ontwikkelen?

Competentiegericht leren wil zeggen mensen leren aan de hand van het scoren van competenties. Wat zijn competenties?  We kunnen stellen dat competenties voornamelijk refereren aan ‘gedrag’. In het beoefenen van een functie dient een medewerker naast bepaalde competenties ook te beschikken over een bepaald vakmanschap. In het competentiegerichte leren lopen we vaak tegen het probleem aan dat competenties te algemeen worden gedefinieerd. Als managers in een functioneringsgesprek stellen dat een… Lees meer

02A12MFM

Wat is praktijk leren of werkplek leren?

Praktijkleren of werkplekleren is een methodiek waarbij medewerkers hun competenties en vakmanschap ontwikkelen in en tijdens het eigen werk. De leervorm is dat men zich ontwikkelt aan de hand van werkopdrachten. De werkopdrachten sluiten aan op de praktijk en worden gemeten in de competenties en vakvaardigheden van de medewerker. Voor het adequaat begeleiden van deze werkopdrachten door de leidinggevende is in 2BImproved een praktisch coachingsmodel ingericht. Dit coachingsmodel heeft zijn praktische toepasbaarheid… Lees meer