2BImproved biedt:

Een platform voor werkplekleren

 • Praktische ontwikkeling aan de hand van (leer)werkopdrachten
 • Praktische meting van de getoonde competenties en vaardigheden
 • Effectieve standaardmethode voor instructie & coaching
 • Inspirerende manier van leren (door te doen)

Een webbased systeem voor zowel monitoring & e-werkplekleren

 • Digitale toegang tot eigen leeromgevingen met (leer)werkopdrachten
 • Snel en flexibel ‘inschieten’ van nieuwe (en urgente) (leer)werkopdrachten
 • Gekoppelde begeleider voor eventuele e-coaching naast coaching op de vloer
 • Opbouw E-portfolio (MVO)

Een standaard structuur voor competentie-inrichting en contentbeheer

 • Complete database gedragsvoorbeelden met objectieve beoordelingscriteria
 • Database van generieke vakvaardigheden met objectieve beoordelingscriteria
 • Standaard bibliotheek werkopdrachten voor gedragsontwikkeling
 • Standaard methode voor (samen) opbouwen en inrichten (leerbare) werkinstructies
 • Standaard methode voor koppeling kennistestn, videoinstructie en leskaarten
 • Koppelingsmogelijkheid met onderwijsdossiers
 • Inrichtingsmogelijkheid voor functiehuizen en een skillmatrix

Stuurinformatie & Magementrapportages

 • Rapportages rond leerprestaties deelnemers
 • Rapportages rond % borging van bijvoorbeeld de veiligheid en kwaliteit
 • Rapportage verlopen skills
 • Gap-analysis van deelnemers tov ontwikkeldoelen (doelenmanagement)

Hoe meer je met 2BImproved werkt, hoe enthousiaster je wordt en hoe meer ideeën en mogelijkheden naar boven komen!
Jessica Gorlee – HRM – DS Smith