Taakuitvoering vertalen naar werkinstructies (WAT-HOE-WAAROM)
boeken

2Bimproved werkt met standaard templates om een werkproces uit te werken in taken en heldere werkinstructies. De werkinstructies worden opgebouwd rond het WAT-HOE-WAAROM van de handelingen en vormen de basis voor de juiste uitvoering van het werkproces. In de standaard werkinstructie worden de volgende rubrieken opgenomen:

  • De handelingen van de taak
  • De kritische veiligheidspunten
  • De kritische kwaliteitspunten
  • Het gewenste tempo van de taakuitvoering
  • De KPI’s die gemeten worden

Door de werkinstructies in te bedden in de werk(leer)opdrachten, maken deze een vast onderdeel uit van het leerproces op de werkplek. De individuele scores op de werkopdrachten betekenen een reflectie van de beheersing van de taken. Aldus kan worden gemonitord wie, welke taken reeds beheerst en wie, waar nog ontwikkeling nodig heeft.