Werkplekleren

Werkplekleren is volgens het ontwikkelconcept van 2BI het uitvoeren van  (leer)werkopdrachten door de medewerker op de werkplek. De coaching en beoordeling hiervan geschiedt door een interne praktijkbegeleider. Deze scoort de correcte uitvoering per taak. Dit levert een overzicht op van wie wat al goed kan en wie nog ontwikkeling nodig heeft. Via de scores per taak ontstaat een extra ‘drive’ om de taken 100% correct, veilig en op tempo te willen uitvoeren. Daarbij is het aan de ‘procesowners’ de uitdaging om goed en duidelijk in de werkinstructie te formuleren hoe de taken het best uitgevoerd gezamenlijk aangedreven wordt door stafafdelingen, management, praktijkopleiders en deelnemers.

70-20-10

Studies geven aan dat mensen het meest leren door ‘te doen’. Hierdoor wordt maar liefst 70% van het leereffect bereikt. 20% van het leereffect wordt bereikt via interactie en feedback met anderen en 10% d.m.v. ondersteunende trainingen en
e-learning. De methode van 2BI-werkplekleren werkt volledig volgens het 70-20-10 principe. Bovendien geldt dat het leerproces zich tijdens het werk voltrekt en dus een minimale hoeveelheid extra tijd vraagt.

TWI principes verankerd

TWI (Training Within Industry) is een instructiemethode die zijn oorsprong vindt in WOII toen veel nieuwe medewerkers in de oorlogsindustrie aan het werk gingen. De instructiemethode is goed, simpel en standaard en bestaat uit 3 onderdelen
die volledig zijn geïntegreerd in de 2BI-concept:
• Gestandaardiseerde werkinstructie, waarin duidelijk staat WAT-HOE-WAAROM moet gebeuren.
• Gestandaardiseerde instructiemethode van het VOORDOEN – NA LATEN DOEN van de handelingen van de werkinstructie.
• Gestandaardiseerde FEEDBACK- en MEETMETHODE van de (mate van) taakbeheersing.

(voor download flyer)