Succesfactor 1 van werkplekleren is inspirerende en praktisch toepasbare content

Content is inspirerend als deze uitdagend, duidelijk, praktisch en beknopt is. Daaraan voldoen alle (leer)werkopdrachten en werkinstructies in 2BI. Voor verschillende werkplekken en verschillende niveaus kan verschillende content toepasbaar zijn. Voor gedragsontwikkeling biedt de standaardbibliotheek (gratis) voor elk niveau werkopdrachten. De werkopdrachten rond de specifieke taakuitvoering worden in nauwe samenspraak met interne deskundigen geformuleerd. Dit overdrachtsproces is belangrijk om de juiste kennis en ervaring in werkinstructies te kunnen borgen, werkt louterend voor degene die hieraan bijdragen en geeft een stevig draagvlak voor het ontwikkelproces in de praktijk.

Succesfactor 2 van werkplekleren is adequate instructie & coaching

Goed instructie kunnen geven rond een leerwerkopdacht of een werkinstructie is in principe eenvoudig, maar is in de praktijk bij vele leiders toch als competentie wat weggezakt. De inspirerende  training die 2BImproved hiervoor biedt is gebaseerd op de praktische TWI-methode (Training within Industry), die reeds in de Tweede Wereld oorlog in Amerika werd toegepast in de fabrieken om de vrouwen die massaal in de (oorlogs)industrie gingen werken, adequaat op te leiden in hun werkprocessen. Deze  instructiemethode sluit naadloos aan op het format van de werkinstructie en leerwerkopdracht, waarin de stappen van het WAT-HOE-WAAROM worden voorgedaan, nagedaan en worden voorzien van opbouwende feed-back. De checklist én het regelmatig uitleggen en beoordelen van werkopdrachten (inherent aan het 2BI-werkplekleren) zorgen voor een ingesleten cultuur van adequate coaching en instructie geven op de werkvloeren.

2BI-Werkplekleren voldoet precies aan het 70/20/10 principe

Wetenschappelijke studies geven aan, dat de meeste mensen van nature het snelst en beste leren ‘door te doen’. Dat klinkt logisch, door iets (uit) te proberen leer je al doende en blijft het geleerde beter in het geheugen ‘hangen’.  Toch – en dat is op zich vreemd – sluiten de meeste opleidingen en trainingen vaak niet goed op het leren-door-te-doen waardoor en groot deel van het leereffect verloren gaat. Met 70/20/10 wordt bedoeld dat 70% leereffect  wordt bereikt ‘door te doen’, hetgeen in 2Bimproved wordt bereikt via de uitvoering van de (leer)werkopdrachten. 20% van het leereffect wordt bereikt als je leert in een omgeving met anderen, zoals bij het uitvoeren van werkopdrachten tijdens het werk in samenwerking met collega’s en een instructeur/coach. De laatste 10% leereffect wordt bereikt via theoretische lessen. In 2BImproved worden daarvoor werkopdrachten gekoppeld aan e-learning-trajecten, cursussen en opleidingen. De bedoeling is vervolgens dat tijdens de theoriemomenten de werkopdrachten worden ingeleid om daarna te worden uitgevoerd. Zo voldoet de 2BImproved methode helemaal aan het 70/20/10 principe.

Neem contact met ons op