Werkplekleren

Werkplekleren betekent in 2BI het uitvoeren van (leer)werkopdrachten op de werkplek. De coaching en beoordeling hiervan geschiedt door een interne praktijkbegeleider of specialist. De medewerker leert ‘door te doen’ en de praktijkbegeleider geeft feedback en een score op de betreffende competentie. Dat klinkt simpel en dat is het ook. Dát is de kracht van werkplekleren.

70-20-10

Studies geven aan dat mensen het meest leren door ‘te doen’. Hierdoor wordt maar liefst 70% van het leereffect bereikt. 20% van het leereffect wordt bereikt via interactie en feedback met anderen en 10% d.m.v. ondersteunende trainingen en
e-learning. De methode van 2BI-werkplekleren werkt volledig volgens het 70-20-10 principe. Bovendien geldt dat het leerproces zich tijdens het werk voltrekt en dus een minimale hoeveelheid extra tijd vraagt.

TWI principes verankerd in de coachingsmethode van 2BI

TWI (Training Within Industry) is een simpele en eenduidige instructiemethode die zijn effect bewezen heeft al sinds WOII. De instructiemethode bestaat standaard uit 3 onderdelen, die volledig zijn geïntegreerd in de 2BI-concept:
• Gestandaardiseerde werkinstructie, waarin duidelijk staat WAT-HOE-WAAROM moet gebeuren.
• Gestandaardiseerde instructiemethode van het VOORDOEN – NA LATEN DOEN van de handelingen van de werkinstructie.
• Gestandaardiseerde FEEDBACK- en MEETMETHODE van de (mate van) taakbeheersing.

(voor download flyer)