De oplossingen van 2Bimproved voor effectief competentiemanagement

De oplossingen van de hiervoor genoemde knelpunten zijn in het 2Bimproved-concept als volgt:
1. 24 competenties (SHL/ORBA) zijn voor elke leidinggevende objectief en pragmatisch meetbaar gemaakt via een keuze uit ca  200 gedragsvoorbeelden met elk 3 objectieve beoordelingscriteria.
2. Medewerkers kunnen elk beoordelingscriterium zelf en onder begeleiding van hun leidinggevende ontwikkelen op de werkplek, via het uitvoeren van pragmatische competentiegerichte (leer)werkopdrachten.
3. Alle competentiegegevens worden overzichtelijk in een dashboard verzameld aan de hand waarvan het ontwikkelproces wordt (bij)gestuurd en de beoordelingscyclus kan worden voltooid.

(voor download flyer)