Effectief competentiemanagement is een bouwsteen van de Lerende Organisatie

Het 2Bimproved levert standaard in de applicatie mee:
1. 24 competenties (SHL/ORBA), voor elke leidinggevende objectief en pragmatisch meetbaar aan de hand van ca  200 gedragsvoorbeelden met beoordelingscriteria.
2. Medewerkers kunnen systematisch en vanuit de eigen werksituatie hun competenties ontwikkelen, onder begeleiding van hun leidinggevende ontwikkelen via het uitvoeren van pragmatische competentiegerichte (leer)werkopdrachten.
3. Alle competentiescores worden overzichtelijk in een dashboard verzameld aan de hand waarvan het ontwikkelproces wordt (bij)gestuurd en de beoordelingscyclus kan worden voltooid.

(voor download flyer)