Competentiestructuur & Skillmatrix

De competentiestructuur in 2BImproved voorziet in database van gedragsvoorbeelden en beoordelingscriteria die aansluiten op elk competentiesysteem van elke organisatie. Verder bestaat de competentiestructuur uit die vakgebieden waar een organisatie mee te maken heeft, bijvoorbeeld logistiek, productie en heel specifiek ‘brandveiligheid op locatie X’. Elk gedragsvoorbeeld en elke vakvaardigheid zijn voorzien van 3 beoordelingscriteria welke  objectief waarneembaar zijn. De gedragsvoorbeelden en/of vakvaardigheden kunnen aan de hand van de criteria individueel worden gescoord: of vooraf via een 0-meting en/of tijdens hun ontwikkelproces. Elke competentiescore wordt verzameld in een dossier per medewerker (e-portfolio). De individuele competentiescores kunnen ‘realtime’ worden gematcht op allerlei ontwikkeldoelen om te kunnen beoordelen wat de te ontwikkelen ‘gap’ inhoudt, om vervolgens nieuwe ontwikkeltrajecten te initiëren. Tot slot zorgt de skillmatrix voor en overzicht wie welke skills bezit en geeft een seintje als bepaalde skills (of certificaten) zijn verlopen.

Content

Met ‘content’ bedoelen we leermiddelen en deze zijn in 2BImproved zo ingericht, dat het werkplekleren optimaal kan verlopen. De (leer)werkopdracht is de start en het eindpunt van een ontwikkelstap. Op de werkopdracht staat wat de deelnemer moet doen en wat hij of zij qua competentie en taakuitvoering moeten laten zien. Om de werkopdracht van instructie en informatie te voorzien, kunnen deze worden gekoppeld aan werkinstructies, leerkaarten, instructievideo’s, kennistesten e.d. Maar het gaat om de uitvoering en als deze volgens de criteria verlopen kan de hoogste score van een ‘3’ worden gegeven: via een zelfscore en ten slotte door de score van de leidinggevende coach of expert. Voor het maken van de content, zoals (leer)werkinstructies en (leer)werkopdarchten biedt 2BImproved handige templates. Tot slot biedt de standaard bibliotheek van 2BImproved standaard werkopdrachten en leskaarten van de meeste competenties en veel generieke vakgebieden.

Leerlijnen per organisatiedoel

Door de werkopdrachten in een (vaste) volgorde te zetten ontstaat aldus een leerlijn die zal resulteren in het bereiken van een doel. Zo’n doel kan van alles zijn, bijvoorbeeld:

  • Het adequaat uitvoeren van een werkproces
  • Het handelen volgens een bepaald veiligheidsprotocol
  • Het handelen volgens bepaalde kwaliteitseisen
  • Het voldoen aan een ISO standaard
  • etc.

Door het gekozen doel meetbaar te maken en te koppelen aan een KPI, kan het effect van de ontwikkeling worden gemeten en een ROI (‘Return on Investment’) per ontwikkeltraject worden berekend.

Werkopdrachten kunnen slim worden gekoppeld aan bestaande ontwikkelmechanismen

Werkopdrachten kunnen worden gekoppeld aan bestaande trainingen, certificaten, e-learningtrajecten, opleidingen, e.d. De werkopdracht vormt de toets of een een deelnemer de geleerde taak of de competentie beheerst. De resultaten worden vervolgens weer in het competentieoverzicht van de deelnemer bijgeschreven.

Content vormt pragmatisch en flexibel de verbindende schakel tussen expertise gebieden en de operatie

Content verbindt de makers met de uitvoering op de werkvloer! Een dergelijke (en unieke) verbinding maakt het mogelijk om  documenten (instructiemateriaal, procedures) efficiënter en effectiever te maken, te beheren, te effectueren en te borgen. Het gaat er tenslotte om dat medewerkers adequaat volgens de richtlijnen acteren. Richtlijnen zijn aan verandering onderhevig en als dat gebeurt, kan via 2BI flexibel en direct, de verandering via een nieuwe werkopdracht in de leerdossiers van betrokkenen worden ingeschoten en op correcte uitvoering worden gemonitord.