De voordelen van 2BImproved® zijn

• (Meetbare) competentieverbetering medewerkers
• (Meetbare) vakontwikkeling medewerkers
• (Meetbare) verbetering van de taakuitvoering van medewerkers
• (Meetbare) borging van de kwaliteit & veiligheid
• Verbetering coachend leiderschap (Cultuur)
• Sterke ontwikkeling van de ‘lerende organisatie’
• Beleid via 2BI direct verbonden aan operationele uitvoering
(toename flexibiliteit en reactiesnelheid)
• Continue ontwikkeling personeel, behoud van personeel en
automatische bijwerking CV’s (MVO)
• Ondersteuning lijn bij ontwikkeling (nieuwe) medewerkers
• (Lean)optimalisatie bestaande kwaliteits- en ontwikkelprocessen