Professionele, flexibele en betrokken medewerkers zijn voor organisatie belangrijk om continu te kunnen innoveren en daarmee betekenisvol te blijven voor klanten en leveranciers. De vraag is, hoe bereik je deze betrokkenheid van medewerkers? Hoe zorg je ervoor dat hun ontwikkeling steeds gelijke tred houdt met de ontwikkeling van de organisatie? 

In onze unieke aanpak richten Teams zich op interne organisatieontwikkeling én persoonlijke ontwikkeling van medewerkers in één proces. Dus drie vliegen in één klap. De ontwikkeling sluit continu aan op de doelrealisatie van de organisatie en competentieontwikkeling van medewerkers in het eigen werkveld.

Just in Time – Just in Place – Just Enough.

De organisatie en haar medewerkers staan zelf aan het stuur. We noemen ons concept het DPP2-concept, gebaseerd op de succesvolle principes van de Lerende Organisatie.

·Doelrealisatie lerend en werkenderwijs bereiken
·Praktijk-teamleren als motor voor het verhogen van het prestatieplafond
·Persoonlijk Meesterschap voor elke medewerker
·2BImproved als management instrument voor het organiseren, monitoren en rapporteren van doelen, team- en competentieleren.

 

“Via 2BI investeer je in de mensen, kwantificeer je het functioneren op detailniveau en verbeter je continu de processen. Het (ontwikkel)proces 2BI leidt tot groei van de Lerende Organisatie, een betere sfeer, een betere kwaliteit en een betere output”.
Carlo van Elsakker – Quality Manager – Smurfit Kappa 

Skillmotor

Persoonlijk Meesterschap

Medewerkers ontwikkelen continu hun competenties en skills tijdens het werk.


Ontwikkeling

Praktijkteams als ontwikkelmotor

Teams vertalen doelcasussen vertalen naar ontwikkeling in de praktijk en coachen dit proces.


Business Improvement

Doelen realiseren

Medewerkers en praktijkteams realiseren organisatiedoelen en verbeteren tegelijkertijd hun competenties.


Voordelen DPP2

Doelrealisatie van binnenuit
Empowerment – Aantrekkelijke werkomgeving
Grotere flexibiliteit in veranderen
Betere prestaties
Lagere ontwikkelkosten
Continue Competentieontwikkeling

 

 


Voorbeelden doelen

Verbeteren van een KPI
Toewerken naar 100% functievervulling
Borgen van een kwaliteitsprofiel
Borgen veilig werken
Aanleren nieuwe procedures
Verbeteren processen en systeemgebruik

 

 


Doelenrealisatie (rechte lijn) + Lerende Organisatie (exponentiële lijn)


Waarom kiezen voor 2BImproved?

Samen naar Persoonlijk Meesterschap

Van casus naar doelrealisatie in teamverband

Doelenmatrix: Meten = Weten = Sturen = Belonen

Continue persoonlijke groei en borging in CV's

Meer voordelen

Hoe kunt u uw personeelsontwikkeling gelijke tred laten houden met de ontwikkeling van uw organisatie?