Leren motiveert

Motiveren = Presteren  

Doelgericht leren is dubbeleffectief

Professionele en betrokken medewerkers zijn belangrijk om als organisatie continu te kunnen verbeteren en daarmee betekenisvol te blijven voor klanten en leveranciers. De vraag is, hoe bereik je deze betrokkenheid van medewerkers? Hoe zorg je ervoor dat hun ontwikkeling steeds gelijke tred houdt met de ontwikkeling van de organisatie?

Het antwoord is door middel van leren.

Leren motiveert de mens en dat is nodig om goed te kunnen presteren. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat het leren als interessant en waardevol wordt ervaren. Maar hoe organiseer je dit doelgericht en steeds op een effectieve en efficiënte manier?

Daarvoor hebben we op basis van 20 jaar ervaring, 4 leermodellen geïntegreerd in één model: DPP2. In deze aanpak sluit de (competentie)ontwikkeling van medewerkers continu aan op de doelrealisatie van de organisatie en persoonlijke gewenste ontwikkeling van de medewerkers. Precies gedoseerd, precies van toepassing op het eigen werkveld en begeleid door interne teams.

Just in Time – Just in Place – Just Enough

DPP2 staat voor:

·Doelrealisatie: doelen (casussen) lerend en werkenderwijs bereiken
·Praktijk-teamleren: teams realiseren doelen al lerend
·Persoonlijk Meesterschap: competentieontwikkeling van elke medewerker
·2BImproved: digitaal ondersteunend leerplatform

 

SAMEN LEREN – SAMEN DOELEN BEREIKEN

 

“Via 2BI investeer je in de mensen, kwantificeer je het functioneren op detailniveau en verbeter je continu de processen. Het (ontwikkel)proces 2BI leidt tot groei van de Lerende Organisatie, een betere sfeer, een betere kwaliteit en een betere output”.
Carlo van Elsakker – Quality Manager – Smurfit Kappa 

Skillmotor

Persoonlijk Meesterschap

Medewerkers ontwikkelen continu hun competenties en skills tijdens het werk.


Ontwikkeling

Praktijkteams als ontwikkelmotor

Teams vertalen doelcasussen vertalen naar ontwikkeling in de praktijk en coachen dit proces.


Business Improvement

Doelen realiseren

Medewerkers en praktijkteams realiseren organisatiedoelen en verbeteren tegelijkertijd hun competenties.


Voordelen DPP2

Doelrealisatie van binnenuit
Empowerment – Aantrekkelijke werkomgeving
Grotere flexibiliteit in veranderen
Betere prestaties
Lagere ontwikkelkosten
Continue Competentieontwikkeling

 

 


Voorbeelden doelen

Verbeteren van een KPI
Toewerken naar 100% functievervulling
Borgen van een kwaliteitsprofiel
Borgen veilig werken
Aanleren nieuwe procedures
Verbeteren processen en systeemgebruik

 

 


Als team naar het doel

 

 


Doelenrealisatie (rechte lijn) + Lerende Organisatie (exponentiële lijn)


Waarom kiezen voor 2BImproved?

Samen naar Persoonlijk Meesterschap

Van casus naar doelrealisatie in teamverband

Doelenmatrix: Meten = Weten = Sturen = Belonen

Continue persoonlijke groei en borging in CV's

Meer voordelen

Hoe kunt u uw personeelsontwikkeling gelijke tred laten houden met de ontwikkeling van uw organisatie?