Het Doel

Het realiseren van organisatiedoelen is een hele uitdaging. Dat komt o.a. door:

– Maximaal 30% van de medewerkers zijn echt gemotiveerd (Gallup)

– Stress verlaagt de productiviteit en vertraagt doelrealisatie

– Weinig of verstrooide focus, maakt dat velen in de “waan de dag” werken

 

De Hefboom

Onze klanten ervaren hoeveel positieve energie vrijkomt als je de motivatie van medewerkers vergroot. Deze belangrijke energiebron heb je nodig om organisatiedoelen makkelijker, sneller en goedkoper te realiseren.

Wij ontdekten dat medewerkers gemotiveerd worden als zij over de juiste vaardigheden beschikken om inspirerende doelen te bereiken. Mede ontwikkelt dankzij deze twee succesvolle leerprincipes, geïntegreerd in het 2BImproved-concept:

– Leren en werken volgende de principes van de Lerende Organisatie.

– Competentiegericht leren op de werkplek om doelen te bereiken.

– Beide concepten zijn bewezen succesvol en versterken elkaar onderling.

 

De Clou

Met het gebruik, de implementatie en dus de toepassing van beide ‘lerende concepten’ in de praktijk, snijdt het mes aan 2 kanten:

1) Medewerkers voelen zich meer betrokken bij hun eigen ontwikkeling. Zij putten daar veel energie en motivatie uit, dankzij:

– Eigenaarschap voor ontwikkeling van zichzelf en organisatieperspectief

– Teamleren en samen doelen realiseren

– De waardevolle praktijkgerichte leermethode.

2) Medewerkers en managers sturen op de voortgang van doelrealisatie door:

– Focus en doelen transparant te maken

– Vaststellen van benodigde competenties per doel en medewerker

– Continu praktijkleren om de ‘gaps’ naar doelen te overbruggen

 

 

“Lerende en levende organisaties zijn veel flexibeler en spelen daardoor makkelijker in op veranderingen. Medewerkers in lerende en levende organisaties zijn bovendien productiever en gelukkiger”
2BImproved is sinds 2019 partner van SOL-Netherlands
“Via 2BI investeer je in de mensen, kwantificeer je het functioneren op detailniveau en verbeter je continu de processen. Het (ontwikkel)proces 2BI leidt tot groei van de Lerende Organisatie, een betere sfeer, een betere kwaliteit en een betere output”.
Carlo van Elsakker – Quality Manager – Smurfit Kappa 

Skillmotor

Persoonlijk Meesterschap

Ontwikkelen van competenties & vaardigheden vormen de kern van de persoonlijke ontwikkeling. Via zelfinzicht ontwikkelen medewerkers, leidinggevenden en managers dié competenties en vaardigheden die zij op dat moment nodig achten. Met hulp van een ‘peer’,  een collega en omgekeerd, Peer2Peer.


Ontwikkeling

Teamleren – Peer2Peer – Leren tijdens het werk

Zonder Teamleren geen Lerende Organisatie! Dat stelt Peter Senge waarmee hij de kracht van het leren in teamverband wil benadrukken. In onze aanpak en methode is Teamleren en Learning in the Flow of Work vast verankerd als een duurzame manier om de organisatie van binnenuit te laten groeien.


Business Improvement

Resultaten verbeteren

De groei van de Lerende Organisatie gaat geleidelijk. Om ook op de korte termijn resultaten zichtbaar te maken, integreren we de groei van de Lerende Cultuur met het concreet verbeteren van resultaten. De organisatie en teams bepalen de doelen, werken deze uit in ‘leercontent’ en een ‘leerproces’ waar zij zelf sturing aan geven. Dit is een continu-proces.


Voordelen van de Lerende Organisatie

Aantrekkelijke werkomgeving
Eigenaarschap bij medewerkers
Grotere flexibiliteit in veranderen
Betere prestaties
Lagere ontwikkelkosten

 


Voordelen van doelenrealisatie

KPI-verbetering
Borging Functies
Borging Kwaliteit
Borging Veiligheid
Reductie kostenWaarom kiezen voor 2BImproved?

Lerende Organisatie voor en door iedereen

Lerende Organisatie verbindt

Meten = Weten = Sturen

Continue persoonlijke groei en borging in CV's

Meer voordelen

Op welke manier wilt u uw lerende organisatie van extra impulsen voorzien?