Voor een betekenisvolle leer- en werkomgeving

Het is onze ambitie om onze klanten te helpen hun organisatie vanuit het perspectief van de Lerende Organisatie te laten groeien. Dat doen we zelf als Lerende Organisatie, als lid van Sol Academy (Lid van de Society for Organizational Learning) en samen met alle hierbij aangesloten collega-professionals.

We bieden inspirerende programma’s en praktische methoden gebaseerd op bewezen modellen van pioniers op het gebied van Lerende Cultuur, zoals Peter Senge (5 disciplines), Gallup en Bersin & Associates). We bieden daarbij een ondersteunend platform voor inrichting en borging van de competenties, vaardigheden en ontwikkelprogramma’s van de Lerende Organisatie: 2Bimproved.

Onze aanpak via Lerende Teams leidt niet alleen tot (de in studies aangetoonde) resultaten van de Lerende Cultuur op de langere termijn, maar juist ook tot het verbeteren van concrete resultaten op de kortere termijn. Beide richtingen, waarmee medewerkers continu leren en de organisatie zich steeds verder ontwikkelt, hebben een onderling versterkend effect op elkaar hetgeen tot uitdrukking komt in de organisatieresultaten.

“Via 2BI investeer je in de mensen, kwantificeer je het functioneren op detailniveau en verbeter je continu de processen. Het (ontwikkel)proces 2BI leidt tot groei van de Lerende Organisatie, een betere sfeer, een betere kwaliteit en een betere output”.
Carlo van Elsakker – Quality Manager – Smurfit Kappa 

Skillmotor

Persoonlijke ontwikkeling

Ontwikkelen van competenties & vaardigheden vormen de kern van de persoonlijke ontwikkeling. Via zelfinzicht ontwikkelen medewerkers, leidinggevenden en managers dié competenties en vaardigheden die zij op dat moment nodig achten. Als team helpen we hen hierbij via online content, maatwerk en interventies.


Ontwikkeling

Teamleren – Peer2Peer – Leren tijdens het werk

Zonder Teamleren geen Lerende Organisatie! Dat stelt Peter Senge waarmee hij de kracht van het leren in teamverband wil benadrukken. In onze aanpak en methode is Teamleren, Peer2Peer (je bent elkaars ‘buddy’) en Learning in the Flow of Work vast verankerd als een duurzame manier om de organisatie van binnenuit te laten groeien.


Business Improvement

Resultaten verbeteren

De groei van de Lerende Organisatie gaat geleidelijk. Om ook op de korte termijn resultaten zichtbaar te maken, integreren we de groei van de Lerende Cultuur met het concreet verbeteren van resultaten. De organisatie en teams bepalen de doelen, werken deze uit in ‘leercontent’ en een ‘leerproces’ waar zij zelf sturing aan geven. Dit is een continu-proces.


Voordelen van de Lerende Organisatie

  • Aantrekkelijke werkomgeving
  • Betere samenhang in processen
  • Professionelere organisatie
  • Grotere flexibiliteit in veranderen
  • Beter bestand tegen onzekerheden
  • Beter omgaan met complexiteit
  • Creëren van meer duidelijkheid
  • Continue verbetering van resultaten (KPI’s)
  • Reductie personeels- en opleidingskosten

Ondersteunende database met content, methoden, interventies, leervormen, doelen en resultaten


Peer2Peer als leervorm waarbij tweetallen elkaars coach en begeleider zijn in de gekozen ontwikkeltrajecten


Bij Teamleren, Peer2Peer leren worden de leerdoelen en resultaten in het werk geformuleerd en bijgehouden.


Waarom kiezen voor 2BImproved?

Lerende Organisatie voor en door iedereen

Lerende Organisatie verbindt

Meten = Weten = Sturen

Continue persoonlijke groei en borging in CV's

Meer voordelen

Op welke manier wilt u uw lerende organisatie van extra impulsen voorzien?