Samen maken we leren leuker, doelmatiger en efficiënter

Samen verbeteren we continu de resultaten van de organisatie

2BImproved levert een uniek platform waarop Lerende Organisaties continu kunnen groeien. Qua lerende cultuur en qua realisatie van organisatiedoelen. Lerende organisaties zijn flexibeler en meer betrokken bij hun medewerkers en presteren daardoor duurzamer, effectiever en efficiënter. Het concept biedt continue groei en verbetering van:

1. Het werkplezier, de motivatie en daarmee de ontwikkeling als persoon

2. De competenties van de medewerkers en daarmee de vervulling van de functie

3. De kwaliteit, veiligheid en resultaten en daarmee het succes van de organisatie

4. De succesfactoren van de lerende cultuur met een versterkend effect op de voorgaande 3 punten

De plekken waar de kennis-kunde-gedragscombinaties daadwerkelijk worden geborgd, zijn de eigen werkomgevingen van de medewerkers en leidinggevenden. Het gehanteerde leerconcept hiervoor is ‘Learning in the Flow of Work’. 2BImproved is het webbased platform hiervoor en biedt daarnaast structuur en uitgebreide functionaliteiten om het vliegwiel van de Lerende Organisatie sneller te laten draaien.

Deelnemers leren continu en al doende precies datgene dat nodig is om de volgende stap te zetten. De organisatie én de medewerkers plukken de bewezen vruchten (Bersin) van een goed functionerende Lerende Organisatie zoals:

BETERE PROCESSEN – GROTERE AANTREKKINGSKRACHT OP PERSONEEL – HOGERE PRODUCTIVITEIT – BETERE KWALITEIT – MEER FLEXIBILITEIT – LAGERE KOSTEN – GROTERE OMZET – MEER MVO – DUURZAMERE INZETBAARHEID – ETC.
“Via 2BI investeer je in de mensen, kwantificeer je het functioneren op detailniveau en verbeter je continu de processen. Het (ontwikkel)proces met 2BI leidt tot een betere kwaliteit en tot een betere output”.
Carlo van Elsakker – Quality Manager – Smurfit Kappa 

Skillmotor

Competentieontwikkeling en borging

Eén van de elementen om duurzame ontwikkeling te bereiken, is deze te meten in termen van competenties.  In 2BI is een zeer uitgebreide competentiebibliotheek (zowel gedrags- als vakmatig) voorhanden om een ontwikkelplatform in te richten en van daaruit structureel verder te kunnen bouwen.


Ontwikkeling

Inspirerend en duurzaam leren volgens 70-20-10

Mensen ontwikkelen zich duurzaam  op basis van de juiste kennis (10%), het ‘leren door te doen’ (70%) en door doelgerichte coaching vanuit een veilige in inspirerende omgeving (20%). 2BI werkt precies volgens dit ’70-20-10 principe’  vanuit de eigen werkplek.


Business Improvement

Doelmatig verbeteren

Door het stellen van (meetbare) ontwikkeldoelen, kunnen deelnemers en hun coaches structureel hiernaar toe werken. De organisatie staat zelf aan het roer om de doelen te definiëren in termen van duurzaamheid, cultuur, veiligheid, kwaliteit en businessresultaten. Dit is een continu-proces.


Voordelen van 2BImproved

• Fundament onder de Lerende Organisatie
• Meetbare ontwikkeling en beloning van medewerkers
• Het juiste leren op het juiste moment
• Effectief leren door ‘te doen’ vanuit de eigen werksituatie 70-20-10
• Verbetering coachend leiderschap (Cultuur)
• Verbinding met alle betrokkenen van de Lerende Organisatie
• Continue ontwikkeling personeel en daardoor behoud van personeel
• Koppeling alle actuele thema’s betreffende MVO, Milieu, Kwaliteit, Veiligheid, etc. met ontwikkeling van medewerkers


Ondersteunende database met werkopdrachten en ontwikkelcijfers


Praktijkbegeleiders geven medewerkers volgens één standaard manier heldere instructie en positieve feedback.


De werkopdracht is de ‘drager’ van de competentiegerichte opdracht en beoordelingscriteria. Deze kan zowel op papier als digitaal worden ingevuld en gescoord.


Waarom kiezen voor 2BImproved?

Lerende Organisatie voor en door iedereen

Lerende Organisatie verbindt

Meten = Weten = Sturen

Continue persoonlijke groei en borging in CV's

Meer voordelen

Op welke manier wilt u uw lerende organisatie van extra impulsen voorzien?