Een heldere meerjarenvisie op leren en ontwikkelen in organisaties, gecombineerd met praktische tools om de visie in de praktijk uit te rollen. 

De aanleiding

De wereld om ons heen verandert steeds sneller. Onze omgeving, die steeds sneller en heftiger verandert (denk aan marktverschuivingen, ICT ontwikkelingen, arbeidsmarkt verhoudingen en natuurlijk aan de gevolgen van Covid, Oekraïne, Klimaat, …), heeft impact op ons als organisatie en mens. We zullen altijd mee moeten met de veranderingen, welke in tempo, complexiteit en veranderlijkheid toenemen…

We leven in een z.g. VUCA-wereld:

 

 

 

 

 • Volatile (vluchtig)
 • Uncertain (onzeker)
 • Complex (complex)
 • Ambiguous (dubbelzinnig)

Het is voor veel mensen niet eenvoudig mee te veranderen. Er ontstaat al snel een kloof tussen de ‘binnenwereld’ en de ‘buitenwereld’.

 

 

 

 

Het gevolg van VUCA en het gevoel dat je de ontwikkelingen als mens niet meer bij kunt benen werkt nadelig door, voor henzelf en dien ten gevolge ook voor de organisatie:

 • Er ontstaat een gevoel van te moeten overleven. Het brein wordt statischer/passiever;
 • Men probeert zoveel mogelijk verantwoordelijkheid te ontlopen;
 • Men “duikt” om niet op te vallen;
 • Men doet alleen het meest noodzakelijke;
 • Men leeft in de waan van de dag.

De beste medewerkers willen wél meer, maar worden daarbij niet goed gehoord en vertrekken. ”Slimme” concurrenten halen je zo in.

Wist u dat slechts 9% – 13% van de medewerkers intrinsiek gemotiveerd is voor werken? (zie onderzoeken bureau Gallup)

 

Visie

Hoe zorg je ervoor dat medewerkers proactief en adaptief blijven, dat ze zich blijven ontwikkelen naar de nieuwe stand van zaken en daarbij hun prestaties steeds verbeteren?

Het antwoord is: door te leren!

Leren maakt namelijk stofjes aan in de hersenen (o.a. dopamine), wat een motiverend en proactief gevoel geeft.

Er is echter wel één maar…. Het leren moet wel als ‘intrinsiek motiverend’ worden ervaren!

Als dat het geval is, dan is leren de oplossing het dichten van de ontwikkelkloof en bestand zijn tegen VUCA!

 

 

 

De volgende vraag is logischerwijs: Hoe maak je het leren, ‘intrinsiek motiverend’? Dan moeten we eerst weten wat de intrinsieke motivatoren van mensen zijn? 

Daniel Pink heeft hier onderzoek naar gedaan en komt tot de volgende drie factoren:

1. Autonomie: het verlangen om regie te voeren over je eigen leven

2. Zingeving: de behoefte om te doen wat we doen in dienst van iets groters dan jezelf

3. Persoonlijk meesterschap : de drive steeds beter te worden in iets dat er toe doet

 

De Lerende Organisatie

In feite werkt de Lerende Organisatie vanuit de drie intrinsieke motivatoren van Daniel Pink.

Over de Lerende Organisatie is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan en gepubliceerd. De 5 disciplines van Peter Senge vormen hier een centrale inspiratiebron:.

 1. Persoonlijk Meesterschap: medewerkers streven professionaliteit na – zijn intrinsiek gemotiveerd – hebben adaptief vermogen – brengen positieve veranderingen
 2. Mentale Modellen: iedereen heeft een gelijke mindset rond leren, presteren en ontwikkelen.
 3. Gemeenschappelijke visie: brengt mensen samen, bundelt de energie in dezelfde richting (focus) en stimuleert hun creativiteit
 4. Teamleren: doelen realiseren doe je het beste samen op basis van teamleren; van discussie naar dialoog – onderzoeken opties als inspiratiebron
 5. Systeem denken: Oorzaak – gevolg denken, inclusief omgeving klanten, leveranciers, etc.
“A learning organization is an organization that is continually expanding its capacity to create its future.”
 (Peter Senge – Grondlegger van de Lerende Organisatie)

 

Rest de vraag: Hoe richt je een Lerende Organisatie succesvol in op basis van de 5 disciplines van Peter Senge met in achtneming van de 3 intrinsieke motivatoren van Daniel Pink?

Op basis van deze uitgangspunten hebben wij de lerende DPP2-methode heel praktisch opgebouwd, methodisch ingericht en voorzien van belangrijke en noodzakelijke gereedschappen.

De DPP2 aanpak in de praktijk

De DPP2 methode is een slimme en praktische methode om de Lerende Organisatie in te richten en te praktiseren. DPP2 is een integrale benadering van leren in organisaties. In onze visie leidt de integrale aanpak tot het snelste en meeste succes. DPP2 bestaat uit 4 onderdelen:
Doelrealisatie: Doelen vertalen naar leercasussen om lerend en werkenderwijs te implementeren
Praktijkleren door Multidisciplinaire Teams als ‘zelflerende motoren’ van verbetertrajecten
Persoonlijk Meesterschap voor continue persoonlijke groei van elke medewerker aanhakend op de persoonlijke drijfveren
2BImproved als (digitaal) doel-, competentie- en ontwikkelplatform van de Lerende Organisatie voor borging, versnelling en continuïteit van de leercultuur

 

 

 

 

 

 

 

 

DPP2 brengt medewerkers en organisaties op een hoger niveau en beter bestand tegen VUCA

“Verrassend hoe je als team in zo’n korte tijd een ingewikkelde casus als deze, tot zo’n praktische oplossing kunt brengen!”

Wouter ter Heide – TGN Fritom

 

Doelgericht leren met de mens centraal maakt de organisatie wendbaar en succesvol!

 

“De zorgvuldige ondersteuning van 2BImproved BV vormde een belangrijk onderdeel om een motiverende leeromgeving bij Ojah te creëren. De energie van het 2BI team en de overzichtelijke aanpak volgens DPP2 zorgen voor een synergie tussen nieuwe inzichten en onze huidige ontwikkelsystemen bij Ojah”.

Adam Elshout – Manager operations – OJAH BV

Skillmotor

Persoonlijk Meesterschap

Medewerkers ontwikkelen continu hun competenties en skills tijdens het werk.


Ontwikkeling

Teamleren & Praktijkleren

Teams vertalen doelcasussen vertalen naar ontwikkeling in de praktijk en coachen dit proces.


Business Improvement

Businessimprovement

Medewerkers en praktijkteams realiseren lerend organisatiedoelen en verbeteren tegelijkertijd hun competenties.


Voordelen DPP2

Praktische aanpak voor de Lerende Organisatie
Leidt tot een brede betere performance van medewerkers
Lagere ontwikkelkosten
Continuïteit in continue verbetering

 


Voorbeelden doelen (casussen)

Verbeteren van KPI’s
Borgen van een kwaliteitsprofiel
Borgen veilig werken
Verbeteren processen en systeemgebruik

 

 


Als team naar het doel

 

 


Performanceverbetering via doelenrealisatie en groei in motivatie

 


Waarom kiezen voor 2BImproved?

Meer voordelen

Hoe ontwikkel je een Lerende Organisatie?