Lerend organiseren en verbeteren

Lerende Organisaties presteren significant beter

 

Lerend organiseren en verbeteren haalt meer uit medewerkers en organisaties naar boven!

Missie

Professionele, flexibele en betrokken medewerkers zijn belangrijk om waardevol en betekenisvol te blijven voor collega’s, klanten en leveranciers.

De vraag is, hoe je dit bereikt? Hoe zorg je ervoor dat de ontwikkeling van (alle) medewerkers gelijke tred houdt met de uitdagingen van de organisatie? In een wereld die steeds complexer en grilliger wordt en die in de literatuur steeds vaker wordt aangeduid als de VUCA-wereld.

„Het is niet de sterkste soort die overleeft, noch de meest intelligente. Het is degene die zich het beste kan aanpassen.” Charles Darwin

Het aanpassingsvermogen van organisaties is dus van groot belang. Maar wie of wat is de organisatie eigenlijk? De organisatie is in feite een optelsom van alle mensen die er werken. Wil de organisatie zich aanpassen, dan zijn het dus de medewerkers die zich moeten aanpassen.

“Zonder persoonlijke ontwikkeling, geen organisatieontwikkeling” (Peter Senge)

Moeten is één, maar het ook (intrinsiek) willen is een tweede en om dat laatste gaat het natuurlijk. Anders werkt het niet. Hoe faciliteer je als organisatie een werkomgeving waarin steeds meer medewerkers gemotiveerd zijn en zichzelf regelmatig nieuwe competenties en vaardigheden eigen maken en daarmee het beste uit zichzelf en hun werk te halen? Waar zij (en daarmee de organisatie) flexibel omgaan met de ‘VUCA-wereld’.

Onze missie is, dat medewerkers zich graag willen ontwikkelen voor een betere toekomst van henzelf en die van de organisatie.

Hier is veel in te doen, want veel medewerkers zitten ‘vast’ in hun brein. Dat wijst onderzoek door het gerenommeerde onderzoeksinstituut Gallup onder vele bedrijven in 142 landen. Gemiddeld is slechts ca 14% van de medewerkers écht gemotiveerd voor het werk… Dat geeft te denken, hoeveel terrein er is verloren en hoeveel potentieel én werkplezier van medewerkers onbenut blijft!

Ontwikkeling van medewerkers – mits goed georganiseerd vanuit de juiste principes –  is zeer rendabel voor henzelf en bedrijven
“A learning organization is an organization that is continually expanding its capacity to create its future.” — Peter Senge

 

Visie: De Lerende Organisatie

Stel je voor: een team, een berg, een top, een opdracht voor het team: ‘stippel een route uit naar het doel op de top’, verken de route en bedenk wat je nodig hebt om van te leren (IQ), overleg samen wat de beste route is (EQ) en overwin als groep lerend en werkenderwijs de hindernissen naar de top (AQ). Bereik het doel en maak een foto. Hoe klinkt dat in termen van leren, flexibiliteit en motivatie?

Bovenstaande voorstelling van het team op de berg is een metafoor van hoe het in een Lerende Organisatie werkt. De Lerende Organisatie, zoals Peter Senge heeft geformuleerd aan de hand van vijf disciplines, vormt de basis van ons antwoord op boven gestelde missievraag. In de Lerende Organisatie wordt namelijk aan alle voorwaarden voldaan, opdat medewerkers gemotiveerd leren en zich continu verbeteren in de richting waar de organisatie heen gaat en waar zij zelf terecht willen komen.

De vijf disciplines van de Lerende Organisatie zijn:

 1. Een Gedeelde Visie -> Een gelijke visie, een gelijke richting voor iedere medewerker geeft een gebundelde kracht naar het doel.
 2. Mentale Modellen -> De organisatie is als geheel, belangrijker dan het individu. Het organisatie belang staat altijd boven het individuele of afdelingsbelang.
 3. Persoonlijk Meesterschap -> Inspiratie voor een proactieve (leer)houding voor persoonlijke groei, via interessante en nuttige leercasussen in een positieve leeromgeving.
 4. Teamleren -> Zonder teamleren geen Lerende Organisatie. Teamleren is veel krachtiger dan een individueel optreden.
 5. Systeem denken -> Alles is met elkaar verbonden. Elke inbreng is belangrijk en heeft een gevolg voor anderen. Zie en herken het totaal.
Praktijkteams realiseren bedrijfscasussen (doelen) steeds op een lerende manier 

Het gerenommeerde onderzoeksbureau Bersins & Associates heeft in een studie aangetoond dat Lerende Organisaties significant beter presteren. Dat onderstreept ook de ‘business-waarde’ van Lerende Organisaties.

Hoeveel aanmoediging is er dan nog nodig om het concept van de Lerende Organisatie te omarmen en hierin door te groeien?

 

DPP2, de praktische aanpak voor de Lerende Organisatie

Zoals gesteld, op basis van de uitgangspunten van de Lerende Organisatie hebben we met onze tools en content uit jarenlange training, opleiding & consultancy, één totale aanpak (DPP2) geconfigureerd. Langs de praktische leeraanpak van DPP2 geven organisaties optimaal invulling aan hún Lerende Organisatie.

DPP2 bestaat uit 3 hoofdpijlers geplaatst op een stevig competentie-leerplatform:
Doelrealisatie lerend en werkenderwijs bereiken
Praktijk-Teamleren als motor voor doelrealisatie
Persoonlijk Meesterschap voor continue persoonlijke groei van elke medewerker
2BImproved als management instrument voor doelprocessen, team- en competentieleren

De kracht van DPP2 is de geïntegreerde aanpak met twee speerpunten: het door middel van leren, motiveren van (alle) medewerkers en het tegelijkertijd realiseren van organisatiedoelen, ook door middel van leren. Twee vliegen in één klap en misschien wel meer……..

 

Praktische stappen – lage drempels

Onderstaande producten en programma’s betekenen kleine stappen in de ontwikkeling van de Lerende Organisatie. Om ervaring op te doen en het inzicht te verdiepen. Ook dit zijn lerende processen:

 1. Een scan van de organisatie op 40 kenmerken van de Lerende Organisatie. De uitkomst geeft aan waar de organisatie staat in hun leervermogen. Hoe de medewerkers de organisatie ervaren in de geboden ruimte voor (zelf)ontwikkeling en bij te dragen aan de werkprestaties….
 2. Een canvasworkshop op managementniveau om de organisatie doelen te vertalen naar leercasussen voor praktijkteams. Voor elke casus wordt een ROI berekend. De uitkomst is verdieping van het inzicht in de werkwijze van praktijkteams in de Lerende Organisatie plus een eerste lijstje aan concrete leercasussen met een ROI voor praktijkteams.
 3. Het uitvoeren en begeleiden van een pilot praktijkteam rond het uitvoeren van één leercasus, door één praktijkteam ter realisatie van één gekozen organisatiedoel. De uitkomst is het resultaat (ROI) van de casus, gemotiveerde deelnemers én een opgeleide teamleider om een volgend praktijkteam zelfstandig te leiden.

 

Helpdesks DPP2

Groei binnen elke Lerende Organisatie is een proces op zich. Ook dat werkt het beste vanuit teamkracht! Onze helpdesks met al hun expertise, ervaring en content participeren graag in deze teams en leveren op maat van de behoefte:

 1. Opleidingen & Trainingen rond de werking van Lerende Organisatie: Management – Leidinggevenden – Teamleiders – Teamleden
 2. Content met allerlei programma’s en competentiegerichte leer/werkopdrachten rond het ontwikkelen van competenties, teamleren, teamkracht, leidinggevend, projectmanagement en persoonlijke e-portfolio’s.
 3. Systeemsupport inzake competentiemanagement, gap-analysis, e-learning, doelenmanagement, rapportage, werkplekleren en e-portfolio’s.
 4. Expertise, advies & training in verschillende vakrichtingen, zoals logistiek, productie, sociaal domein, scholing, SLIM subsidie, leidinggeven, veiligheid, kwaliteit, lean, etc.
Samen leren – Samen doelen bereiken, daar gaat het om!

 

“Via de methode van 2BImproved en DPP2, investeer je in de mensen, kwantificeer je het functioneren op detailniveau en verbeter je continu de processen. Het (ontwikkel)proces 2BI leidt tot groei van de Lerende Organisatie, een betere sfeer, een betere kwaliteit en een betere output”.

Carlo van Elsakker – Quality Manager – Smurfit Kappa 

Skillmotor

Competentiemotor voor Persoonlijk Meesterschap

Medewerkers ontwikkelen continu hun competenties en skills tijdens het werk.


Ontwikkeling

Werkplekleren voor effectief leren tijdens het werk (70-20-10)

Teams vertalen doelcasussen vertalen naar ontwikkeling in de praktijk en coachen dit proces.


Business Improvement

Doelenmatrix voor monitoring competenties & kpi’s

Medewerkers en praktijkteams realiseren organisatiedoelen en verbeteren tegelijkertijd hun competenties.


Voordelen DPP2

Praktische aanpak voor de Lerende Organisatie
Gericht op intrinsieke motivatie van deelnemers
‘Leren’ en ‘Doelen realiseren’ gaan samen
Leidt tot  ‘Empowerment’ en een aantrekkelijke werkomgeving
Vergroot de flexibiliteit in veranderen (VUCA)
Leidt tot een brede betere performance van medewerkers
Lagere ontwikkelkosten
Stimuleert het coachend leiderschap
Continuïteit in continue verbetering

 


Voorbeelden doelen (casussen)

Verbeteren van KPI’s
Toewerken naar 100% functievervulling
Borgen van een kwaliteitsprofiel
Borgen veilig werken
Aanleren nieuwe procedures
Verbeteren processen en systeemgebruik

Etc. etc.

 

 


Als team naar het doel

 

 


Performanceverbetering via doelenrealisatie en groei in motivatie

 


Waarom kiezen voor 2BImproved?

Samen naar Persoonlijk Meesterschap

Van casus naar doelrealisatie in teamverband

Doelenmatrix: Meten = Weten = Sturen = Belonen

Continue persoonlijke groei en borging in CV's

Meer voordelen

Hoe kunt u uw personeelsontwikkeling gelijke tred laten houden met de ontwikkeling van uw organisatie?