De Jong Verpakking is een producent van golfkartonnen verpakkingen met meer dan 500 medewerkers met als hoofdvestiging in De Lier. De Jong heeft voor de 2BImproved methode gekozen om de competentieontwikkeling op de werkvloer, zowel gedrags- als vakmatig vorm en inhoud te geven. In samenwerking met het GOC, Human Factory, 2BImproved en de projectorganisatie van De Jong is een eerste pilot rond het ontwikkelen van het Prefeeder proces met succes afgesloten en wordt het project een vervolg gegeven met een nieuw werkproces.