Onze dienstverlening aan Lerende Organisaties hebben we gespecialiseerd én gestandaardiseerd tot een effectieve en inspirerende programma’s. We borgen de uitkomsten hiervan in 2BImproved, als cement tussen de bouwstenen van de Lerende Organisatie:

1. Via een inspirerend programma bouwen we met het management en de leidinggevenden aan een eenduidige visie op de Lerende Organisatie, rond de succesfactoren hiervan zoals Bersin & Associates deze heeft gedefinieerd:

BUILDING TRUST – FORMALIZING LEARNING AS A PROCESS – ENCOURAGING REFLECTION – ENABLING KNOWLEDGE SHARING – DEMONSTRATE LEARNING’s VALUE – EMPOWERING EMPLOYEES

2. Tijdens het inleidende programma verzamelen we bedrijfscasussen, rond doelen en problemen, die we als speerpunten van pilots willen realiseren cq oplossen. We gebruiken daarvoor de competentie- en leermethode zoals deze standaard in 2BImproved zijn geprogrammeerd.

3. Voor de inhoudelijke uitwerking van de onder punt 2 gedefinieerde casussen betrekken we de interne specialisten en ervaringsdeskundigen. De uitkomsten zijn leerprogramma’s met meetbare ijkpunten rond de gekozen ‘best practise’ methoden.

4. Voor het ontwikkelen van medewerkers in de onder punt 3 ingerichte leercasussen, trainen we vooraf de begeleiders in hun vaardigheden van praktijkcoaching. Daarna begeleiden we hen in de uitvoering van de leertrajecten.

5. We monitoren de onder punt 4 gestarte trajecten en trainen de key-users in het verdere gebruik van het systeem 2Bimproved. Vast onderdeel vormen de rapportages van de trajecten en de mate waarin deze geleid hebben tot de doelrealisatie.

6. We evalueren (en vieren) de resultaten uit de pilots en definiëren vervolgtrajecten op basis van het gecreëerde leerplatform, zoals bijvoorbeeld:

– Ontwikkeling en borging nieuwe doelen

– Zelf-leren door medewerkers

– Integreren beoordelingssystematiek met competentiegerichte ontwikkeling op de werkplek

– Integratie onderwijscertificaten en diploma’s met praktijkleren