2BImproved, het platform voor de Lerende Organisatie

2BImproved is het digitale (webbased)platform voor de Lerende Organisatie en bestaat uit tal van functionaliteiten om de Lerende Organisatie in te richten, te monitoren en bij te sturen.

Competentiesystemen

In het moedersysteem van 2BImproved zijn 24 competenties met ca 300 gedragsvoorbeelden, elk met 3 beoordelingscriteria beschikbaar. Hiermee kan voor elke Lerende Organisatie met een paar drukken op de knop de gehele bibliotheek aan leerwerkopdrachten en leermiddelen worden gekoppeld aan elk competentiesysteem van de organisatie en aan elk vakgebied waar de organisatie mee te maken heeft.

Vakgebieden en Vakvaardigheden

Naast de competentiesystemen voor gedragsontwikkeling en 0-meting, zijn in 2BImproved tal van vakgebieden met vakvaardigheden (elk met 3 beoordelingscriteria) opgenomen. Aan de hand van deze vakvaardigheden ontwikkelt een deelnemer gericht zijn vakbekwaamheid.

TOPIC’s – Maatwerk Leerwerkprogramma’s

TOPIC’s zijn maatwerk opleidingsprogramma’s die bestaan uit een vaste volgorde aan leerwerkopdrachten die leiden tot het leerdoel van de TOPIC. Voorbeelden van een TOPIC zijn: Een casus Een certificering Een bedrijfsproces Een diplomatraject Een training Een kwaliteitsissue Een veiligheidsaspect

Doelenmanagement

Leerdoelen bestaan uit een combinatie van competentie-eisen en vaardigheidseisen. Door de competentiescores van een deelnemer te vergelijken met de eisen van een doel (profiel, opleidingsprogramma, functie, etc.) berekent 2BI de ‘gap’ naar het doel. Op basis van de ‘gap’  genereert het systeem automatisch een leerwerkplan met leerwerkopdrachten om deze ‘gap’ voor deze deelnemer te laten overbruggen.

Leerwerkopdrachten en content

De bibliotheek van Leerwerkopdrachten bestaan uit standaard én maatwerk opdrachten. Aan deze opdrachten wordt naar believen ‘content’ gekoppeld in de vorm van Werkinstructies (WI), Leskaarten (LK), Kennistesten (KT), Oefenopdrachten (OO) en video’s. De Leerwerkopdrachten zijn de bouwstenen voor elk leerwerkplan, Deelnemers voeren de opdrachten uit tijdens het werk (‘Learning by Doing ‘- 70-20-10) . Dit is de meest effectieve leervorm die bestaat.

Monitoring & Rapportage

Via monitoring en rapportages worden alle uitgezette leerwerkplannen gemonitord. De resultaten worden opgeslagen in de vorm van competentiescores, aantal verrichte leerwerkopdrachten, ontwikkelscores e.d.