2BImproved, het platform voor de Lerende Organisatie

2BImproved is het digitale (webbased)platform voor de Lerende Organisatie en bestaat uit tal van functionaliteiten om de Lerende Organisatie in te richten, te monitoren en bij te sturen.

Competentiemanagement

De competentiescores in 2BImproved zijn 0-1-2-3 (een vier puntsschaal), waarin de 3 score de hoogste is. Deelnemers verzamelen hun scores in hun profiel en e-portfolio. Aan de hand van de scores kan het ontwikkelmanagement plaatsvinden. In de jaargesprekken spelen deze scores een belangrijke rol.