De Lerende Organisatie werkt volgens de vijf principes van Peter Senge

Het succesvol functioneren in de Lerende Organisatie vraagt om een bepaalde mentaliteit en houding die zich het beste laat beschrijven door de 5 disciplines van Peter Senge:
  1. Een Gedeelde Visie -> Een gelijke visie, een gelijke richting geeft een gebundelde kracht naar het doel.
  2. Mentale Modellen -> De organisatie is als geheel , belangrijker dan het individu.
  3. Persoonlijk Meesterschap -> Inspiratie voor een proactieve (leer)houding voor persoonlijke groei.
  4. Teamleren -> Zonder teamleren geen Lerende Organisatie. Teamleren is veel krachtiger dan een individueel optreden.
  5. Systeem denken -> Alles is met elkaar verbonden. Elke inbreng is belangrijk. Zie en herken het totaal
Wij bieden ontwikkeling en inrichting van de Lerende Organisatie via opleidingen, trainingen en interventies. Wij coachen de organisaties en haar medewerkers (op afstand) in hun voortdurende ontwikkeling.
Door als Lerende Organisatie te werken met Praktijkteams en de Doelenmatrix, behaalt de organisatie haar doelen en tegelijkertijd ontwikkelen de deelnemer zich in de gewenste competenties naar Persoonlijk Meesterschap.