Een praktijkteam berekent voor elke casus een ROI en streeft naar realisatie daarvan.
Voorbeelden van doelen en casussen zijn:
  • Het verbeteren van een KPI
  • Reduceren van klachten
  • Verbeteren van de Kwaliteit
  • Verbeteren van de Veiligheid
  • Optimaliseren van een Procedure
  • Optimaliseren van een (keten)proces
  • Verbeteren van Leiderschap
  • Werken volgens functie
Naar mate er meer mensen in de organisatie ‘lerend’ gaan denken en handelen ontstaat er steeds meer een Lerende Organisatie.
Het is bewezen dat de effecten hiervan op de prestaties exponentiële toenemen.

Pagina bekijken