Elke casus beoogt het oplossen van een probleem of het bereiken van een beter resultaat. Door in de uitwerking van de casus het doel SMART te maken, kan in het leerproces worden gereflecteerd op het bereikte resultaat. Een praktijkteam berekent voor elke casus de door het team ingeschatte ROI. Voorbeelden van doelen en casussen zijn:
– Het verbeteren van een KPI van een bepaald procesonderdeel, zoals doorlooptijd en proceduretijd
– Het verbeteren van een KPI van een kostenpost zoals tijd- en materiaal verspilling
– Het verbeteren van de Customer Service
– Reduceren van klachten
– Verbeteren van de Kwaliteit
– Verbeteren van de Veiligheid
– Optimaliseren van een Procedure
– Optimaliseren van een (keten)proces
– Verbeteren van de Lerende Cultuur
– Verbeteren van Leiderschap
– Werken volgens functie
– Balanceren van skills
De zijdelingse effecten van de Lerende Organisatie zullen exponentieel toenemen naar mate er meer mensen in de organisatie gaan denken en handelen volgens de 5 disciplines van Peter Senge. De effecten hiervan zullen zichtbaar zijn in allerlei situaties.
Door deze exponentiële effecten op te tellen bij de lineaire effecten van de doelgerelateerde verbeteringen ontstaat de onderstaande (symbolische) grafiek. In de praktijk worden de werkelijke lijnen tot stand gebracht!