De mens is van nature nieuwsgierig en wil ‘zelf leren’

Een uitgangspunt van de lerende organisatie is dat mensen van nature nieuwsgierig zijn en graag leren. Die mentaliteit zit diep in ons en als we die in de Lerende Organisatie weten aan te boren, loopt het leren als een trein!

Zonder persoonlijke ontwikkeling, geen organisatieontwikkeling

Zoals boven aangegeven komt deze quote van Peter Senge. De organisatie als geheel is een optelling van het denken en het doen van haar medewerkers. Mensen (en niet processen, automatisering of machines) zijn dus de drijvende kracht achter een lerende organisatie. Door het denken en doen van elke medewerker in allerlei omstandigheden van het werk, continu te verbeteren, zal de organisatie als geheel continu verbeteren. Dát is het belang van leren en het streven naar Persoonlijk Meesterschap voor iedereen!

Hoe krijgen we de leermotor van mensen goed op toeren?

De onderstaande succesfactoren hebben impact op het leervermogen en leerbereidheid van mensen:

 1. Leerstof zó aan te bieden, dat deze (intrinsiek) als interessant wordt ervaren
 2. Leerresultaten zó te formuleren, dat deze als nuttig en waardevol worden ervaren
 3. Leercultuur zó te creëren, dat deze als veilig en inspirerend wordt ervaren
 4. Leerprestaties individueel zó te meten, dat ze als belonend worden ervaren
 5. Leerroutes zó ruim te formuleren, dat deelnemers eigenaarschap ervaren om deze zelf te mogen invullen (zelf doen!)
 6. Het leren in teams zó te organiseren dat deelnemers de kracht van een team ervaren
DPP2 voor Persoonlijk Meesterschap

In de DPP2 aanpak zijn bovengenoemde 6 voorwaarden in de vier deelgebieden (pijlers) als volgt geïntegreerd:

 1. Doelrealisatie lerend en werkenderwijs bereiken;
  • Bij de overdracht van de casus aan het praktijkteam, wordt het nut nog eens getoetst bij het afgeven van ‘commitment’ van het team aan de casus.
  • Leerstappen en KPI’s (Kritische Prestatie Indicator) worden gemeten en gemonitord in een doelenmatrix op het 2BI-platform.
 2. Praktijk-teamleren als motor voor het verhogen van het prestatieplafond
  • Deelnemers ervaren de kracht van het leren in teams.
  • Deelnemers hebben de vrijheid om naar eigen inzicht en talent te leren.
 3. Persoonlijk Meesterschap continu voor elke medewerker
  • Elke deelnemer leert-door-te-doen via de uitvoering van leer/werkopdrachten: de leukste en meest effectieve manier van leren voor velen: 70-20-10
  • Elke deelnemer heeft een eigen digitaal portfolio waarin de competentiescores worden verzameld. 
 4. 2BImproved als platform voor bibliotheken van leercontent en instrument voor het organiseren, monitoren, rapporteren en borgen
  • Via ‘gap-analysis’ berekening tussen doel en individuele competentiescores wordt ontwikkeling op maat toegepast. 
  • Bibliotheek aan meer dan 1000 competentiegerichte leerwerkopdrachten en leerprogramma’s voor maatwerkontwikkeling.
e-Coaching van deelnemers rond individuele leervragen en programma’s

Vanuit de helpdesk van DPP2 (HGMR en 2BImproved) ondersteunen we ‘realtime’ de individuele deelnemers met al hun leervragen. Tevens stimuleren we het leren continu via e-zines om leermodules, spellen, testen, literatuur om het leren te stimuleren en de deelnemers te blijven motiveren.

 

Bibliotheken aan competentie gerichte leerwerkopdrachten met content: flexibel in te zetten per deelnemer en naar believen aan te vullen met de bedrijfseigen content: