2Bimproved is continu in ontwikkeling. Het doelgericht ontwikkelen is een kernpunt van 2BImproved en wordt uitgebreid met extra functionaliteit. Daarna krijgt het systeem een 1e upgrade (klik hier voor download van de flyer)  in gebruikersgemak met daarbij een 1e deel van de nieuwe layout en uitstraling (‘looks & feels’).
Doelenmanagement als aparte functionaliteit
In het onderstaande plaatje wordt zichtbaar dat het doelenmanagement in de 1e werkbalk van een deelnemer is ondergebracht. Na open klikken van de balk verschijnen alle doelen waaraan een deelnemer is gekoppeld. Nu nog kunnen maximaal 2 doelen worden gekoppeld.
In een latere 2e stap kunnen meerdere doelen worden gekoppeld. De ‘overbruggingskloof’ van de deelnemer ten opzichte van het gekoppelde doel werd al weergegeven in het aantal ‘ontwikkelstappen’. In de nieuwe versie wordt de afstand tot het doel ook weergegeven in %-beheersing en grafisch weergegeven in een cirkeldiagram. Met één druk op de knop kan per doel een ontwikkel/werkplan worden samengesteld om een deelnemer te ontwikkelen naar een 100% beheersing van het gekozen doel.
Doelenoverzicht & Inzetbaarheidsmatrix
Het doelenoverzicht van een organisatie wordt in een apart rapportageoverzicht weergegeven (zie onderstaande plaatje) en kan ook worden geëxporteerd naar Excel. Het overzicht vormt de basis van een nieuwe ‘inzetbaarheidsmatrix’ van deelnemers, gekoppelde doelen en beheersing daarvan.

Extra knoppen Werkopdracht (Competentiekaart & Werkinstructie)

Om doelen te halen speelt de Werkinstructie een steeds prominentere rol. Deze instructie kan nu als apart document aan een werkopdracht worden gekoppeld. Dat geldt ook voor de competentiecard als ‘memorycard’ voor het ontwikkelen van een gedragsvoorbeeld.

Klik hier voor de download van de flyer