We vormen met onze partners een groeiend team van meer dan 50 professionals dat elke dag leert. Inzichten en programma’s uit de groep worden continu verwerkt in competentie gerichte leerprogramma’s in 2BImproved. Hierdoor ontstaat een database aan effectieve methoden die elke aangesloten Lerende Organisatie kan benutten. Uiteraard staan de professionals voor advies, begeleiding en ondersteuning hierbij voor u klaar.

We werken vanuit 4 stappen of fases:

Fase 1 (Awareness): Training Management & Leidinggevenden rond de succesfactoren van de Lerende Organisatie zoals Bersin & Associates deze heeft gedefinieerd:

BUILDING TRUST – FORMALIZING LEARNING AS A PROCESS – ENCOURAGING REFLECTION – ENABLING KNOWLEDGE SHARING – DEMONSTRATE LEARNING’s VALUE – EMPOWERING EMPLOYEES

Daarbij bespreken we de mogelijkheden om deze succesfactoren in de organisatie te implementeren. We laten zien dat de implementatie van alle succesfactoren uitstekend samengaat met het configureren en uitvoeren van doelgerichte ontwikkelprogramma’s via werkplekleren (zie fase 2).

Fase 2 (Inrichting): Keuze organisatieverbeterdoelen. Beschrijven casussen, vaststellen beoogde competentie-eisen (gedrags- & vakmatig) en vertalen in inspirerende leercontent. Trainen praktijkopleiders in coachend leiderschap.

Fase 3 (Uitvoering): Koppelen casussen aan deelnemers en hun praktijkbegeleider voor starten werkplekleren (70-20-10). Coaching-on-the-job van het leerproces tijdens het werk. Monitoren resultaten van het leerproces en het gekozen doel. 

Fase 4 (Realisatie): Evalueren leerproces en de bereikte resultaten en communiceren van de resultaten in de organisatie. Oplossen eventuele knelpunten aan de hand van de leercirkel Plan-Do-Check-Act.

Na afronding terug naar fase 2. Zo ontstaan continue leercirkels!

Buiten de genoemde 4 fasen bieden de professionals met het oog op continue groei en verbetering ondersteuning vanuit een apart ingerichte helpdesk.

Daar waar managers, leidinggevenden, deelnemers op persoonlijk niveau hun skill’s verder willen verbeteren, bieden de professionals oplossingen via persoonlijke trainings- en ontwikkeltrajecten. En daar waar organisaties ‘bottlenecks’ ondervinden om het leerproces in de praktijk goed te laten stromen, bieden we via analyse en consultancy, oplossingen hiervoor.

We laten elke euro die de organisatie in de ontwikkeling van hun medewerkers steekt beter renderen, door die ontwikkeling te koppelen aan concrete resultaatverbetering.

Het 2Bimproved team

Neem contact met ons op