Stap 1: Een Praktijkteam (PT) ontvangt uit de organisatie een casus waarin het doel staat omschreven

Stap 2: Het PT werkt de casus uit in competentiegerichte leerstappen

Stap 3: Het PT koppelt de leerstappen aan een doel (casus) en medewerkers (doelenmatrix)

Stap 4: Medewerkers ontwikkelen zich in tweetallen (Peer2Peer) langs de leerstappen naar het doel

Stap 5: Het PT monitort, coached en helpt de medewerkers in hun leerproces om het doel te realiseren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het eenvoudige en gestandaardiseerd DPP-2-concept betekent continuïteit met een exponentieel toenemend resultaat!