Welke bedrijfsdoelen zijn geschikt voor een casus voor praktijkteams?

Veel bedrijfsdoelen zijn geschikt om in ‘casusvorm’ te worden omgezet, zodat praktijkteams deze casussen op een lerende manier kunnen implementeren en realiseren. De voorbeelden zijn eindeloos:

  • Kwaliteitsverbetering, bijvoorbeeld klachtenreductie, minder afkeur, veiligheidsborging…
  • Competentieontwikkeling, zoals bijvoorbeeld betere gesprekstechnieken….
  • Procesoptimalisatie, zoals snellere offerte afhandeling, omsteltijdverbetering, meer output, minder uitval…
  • KPI-verbetering zoals voorraadbetrouwbaarheid, minder derving…
  • HR-issues, zoals duurzame inzetbaarheid, betere weerbaarheid (VUCA), een beter milieu en een leven lang leren…
  • Etc.
Hoe definieert een organisatie haar casussen?

In principe kan iedereen binnen een bedrijf een casus inbrengen, de OR, het MT, stafexperts, HR, afdelingen, etc. Via een DPP2-template wordt de casus als ‘leercasus voor een praktijkteam in 100 dagen’ vertaald. Tevens wordt een ROI opgesteld om de kosten en de baten van een praktijkteam inspanning te rechtvaardigen.

DPP2 biedt de Canvasworkshop om doelen te vertalen in casussen

Via de canvasworkshop helpen we organisaties hun bedrijfsdoelen om te zetten in casussen voor praktijkteams. De workshop maakt tegelijkertijd helder hoe praktijkteams in de Lerende Organisaties opereren en hun doelen realiseren.

Monitoring

Op het platform (2BImproved) wordt de route naar het doel en de meting van het doel ‘realtime’ bijgehouden in een zogenoemde doelenmatrix. De ontwikkelcijfers helpen het proces te sturen zó dat de deelnemers hun competentiescores behalen en het team de doelen van de casus.

 

 

 

 

Het doelgerichte leren, maakt leren rendabel én motiverend!