MelYon Business Improvement Academy (BIA)

MelYon is in 2004 door Theo Arntz MBA MSc opgericht als managementorganisatie. Ervaring bij bouw- en vastgoedbedrijven, groothandel en productiebedrijven, heeft een maatschappelijke drive de organisatie op koers gebracht van prestatieverbetering door verandering van gedrag en borging van kennis. Dit heeft geleid tot de overtuiging dat optimalisatie van bedrijfsprestaties een PROCES is en het beste kan worden bereikt via een generieke ontwikkelmethode van KENNIS, KUNDE en GEDRAG.

MelYon BIA en Veiligheidscultuur

De Veiligheidsladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen op de werkplek (zie NEN: veiligheidsladder.org). Dit is onlosmakelijk verbonden met gedrag van zowel medewerkers als leidinggevenden.

Gericht op de vijf treden van de Veiligheidsladder heeft MelYon Business Improvement Academy in 2BImproved gedragscompetenties en vakvaardigheden ingericht, die de ontwikkeling op de Veiligheidsladder ondersteunen. Skills, verwerkt in een concreet programma aan werkopdrachten. Aangevuld met op de specifieke werkomgeving gerichte werkopdrachten, bijv. veiligheidsinstructies voor machines.

Het concept biedt zowel medewerkers als bedrijven de mogelijkheid een plan uit te werken om zich hoger op de Veiligheidsladder te plaatsen. Auditerende instanties kunnen de ontwikkeling van activiteiten rondom veiligheid monitoren.

Met 2BI ondersteunt MelYon het PROCES naar verbetering van de VEILIGHEIDSCULTUUR.

Op basis van ervaringen bij diverse ondernemingen kwam MelYon tot de conclusie dat onderwerpen als ISO, RI&E, e.d. veelal een taak zijn van enkelen, maar niet echt leven binnen een organisatie. Herkenbaar aan de hectiek binnen de organisatie, zodra er een audit gepland staat.

Dit betekent dat veiligheid niet is geïntegreerd in de cultuur van de organisatie. Doordat safety-leadership geen bestanddeel is van de managementcompetenties, zal de perceptie/houding van medewerkers (klimaat) over veiligheid niet systematisch positief worden gestimuleerd.

Op de werkvloer wordt door toepassing van 2BI en coaching door direct leidinggevenden (als praktijkopleider) veilig werken een systematisch onderdeel in de alledaagse werkomgeving. Daardoor verandert het klimaat (houding) en zal veiligheid in de cultuur van de organisatie worden geborgd in het veiligheidsgedrag van medewerkers.

Door interactie en erkenning tussen medewerker en leidinggevenden wordt een veilige werkomgeving gecreëerd; in de perceptie van MelYon noodzakelijke componenten.

2BI kan onbeperkt worden opgeschaald en worden gebruikt voor inrichting van het volledige functie-gebouw van een organisatie met competentie en vakvaardigheidsprofielen. Dit resulteert in een dynamisch en up-to-date CV van elke medewerker. Een welkome administratieve verlichting voor leidinggevenden en HR-afdelingen.

Theo Arntz (MelYon) & Douwe Polstra (2Bimproved)

Voor meer informatie:                                                                              

logo MelYon BIA (003)

 

tel. 06 22 027 625

info@melyon.nl

www.melyon.nl

 

 

MelYon Business Improvement Academy is een handelsnaam van MelYon Management & Investments B.V.