petra dijkstraPetra Dijkstra, trainer en coach in de voedingsindustrie verbetert de kwaliteit via ontwikkeling en opleiding op de werkplek.

Hoe zijn nieuwe medewerkers snel inzetbaar en hoe houden we de voortgang in de gaten? Hoe houden we de kennis en vaardigheden up-to-date? Hoe voorkom je dat nieuwe operators ‘verkeerde’ of ‘oude’ werkwijzen aanleren van ervaren collega’s? De werkplekopleidingen die Petra Dijkstra voor de voedingsmiddelenindustrie ontwikkelt, geven een antwoord op deze vragen. De 2BImproved®-Ontwikkelmotor ondersteunt dit werkplekleren.

Petra Dijkstra biedt structuur aan informeel leren op de werkplek. Zij analyseert de werkplek, formuleert de leerdoelen, ontwerpt en ontwikkelt de werkplekopleiding en de opleidingsorganisatie en maakt de voortgang van het leren inzichtelijk.

De werkplek is haar uitgangspunt. Daarbij draait het om samenwerken, doen, ervaren, direct toepassen, herhalen, elkaar feedback geven en de opgedane kennis en ervaringen met elkaar delen. Dit uitgangspunt komt van het 70:20:10 model en gebruikt Petra Dijkstra als basis voor de werkplekopleidingen die ze ontwerpt en ontwikkelt.

Petra

Het resultaat van haar aanpak is dat iedere werkplek een gestructureerde leerplek wordt. Nieuwe operators leren door gewoon hun werk te doen. De ervaren collega begeleidt en coacht op basis van leerdoelen, standaard werkwijzen en ondersteunende theorie. De leerlijn is logisch, ‘stap voor stap’ en toetsbaar. De voortgang van het werkplek leren is daarbij continu inzichtelijk.

2BImproved®-Ontwikkelmotor ondersteunt het werkplekleren. Deze e-learning volgt het 70:20:10 principe en de werkmethode van Petra Dijkstra. De taken en leerdoelen voor een werkplek worden vertaald naar werkopdrachten in 2BImproved®. Aan de werkopdrachten wordt bestaand of nieuw opleidingsmateriaal, oefenopdrachten, werkinstructies, video’s of kennistesten gekoppeld.  Een aantal werkopdrachten in volgorde vormen de logische leerweg op de werkplek. De voortgang van de werkplekopleiding wordt continue vastgelegd in de e-portfolio. 2BImproved®-Ontwikkelmotor is de schakel die niet mag ontbreken in het werkplekleren. Het helpt de organisatie de ontwikkeling op de werkvloer te monitoren en op tijd bij te sturen.

Petra DIjkstra – Amersfoort

 

 

 

 

 

E-mail: petra.dijkstra@pedetraining.nl.

Tel: 06-10930524

https://nl.linkedin.com/in/petradijkstra1