Smurfit Kappa gebruikt 2BImproved voor het ontwikkelen van haar medewerkers en noemt dit: ‘het ‘NIEUWE’ opleiden’

Smurfit Kappa is de grootste leverancier van verpakkingen in Europa. Smurfit Kappa ELCORR (Etten Leur) en VANDRA (Oosterhout) werken respectievelijk sinds 2016  en 2017met 2Bimproved en heeft bij monde van projectleider Carlo van Elsakker de nieuwe ontwikkelmethode en applicatie als volgt via een interne publicatie verwoord:

Introductie

”2BI is een leeromgeving die voor iedereen(!) geschikt is en waarbij: 70% van jezelf ontwikkelen wordt bereikt door te doen, 20% via de samenwerking met collega’s en leidinggevenden, en 10% via de theorie. Oftewel de kracht van 2BImproved is: begeleiden en opleiden tijdens het proces. Dat werkt veel effectiever dan traditionele trainingen, áls deze al beschikbaar zijn….

Voorziet 2BI in de ontwikkelbehoefte van medewerkers?

Ja en nog in veel meer dan dat! Het blijkt uit beoordelingsgesprekken en onderzoek dat bij onze medewerkers een behoefte bestaat om te ontwikkelen en te groeien. Met name op vakmanschap en competenties welke direct in praktijk kunnen worden gebracht. Dit is precies waar 2BImproved in voorziet.Iedere organisatie van de toekomst zou deze methode met kerncompetenties (zoals samenwerking, kennisdeling, ervaring, openheid, gedrevenheid en vindingrijkheid) moeten omarmen. 2BImproved is een voorbeeld van onze strategie “Open the Future”, dus met een uitwerking voor de KLANT, voor JEZELF, voor de organisatie en voor de volgende generatie.

Waarom is dit belangrijk?

Het gaat om het borgen van  kennis en kunde en het zorgen dat iedereen altijd op het niveau van de eigen functie opereert. Verder willen we de beschreven methodes met elkaar gaan verbeteren (continu verbeteren) en met elkaar en door collega’s gaan delen door middel van 2BI. Dit is essentieel voor de kwaliteit naar de klant, de continuïteit van ons bedrijf en product, maar ook voor het cv en de persoonlijke ontwikkeling van elke medewerker.

Wie gaat het ontwikkelen doen …?

Het idee achter deze manier van opleiden is dat iedereen bij de ontwikkeling van elkaar betrokken is. Zeg maar “Voor medewerkers, door medewerkers”. Praktisch betekent dit dat iedereen mag meedenken en schrijven aan de werkopdrachten en leskaarten en dat leidinggevenden leren hoe ze als praktijkopleider aan de slag kunnen gaan.

 

 

 

 

 

 

 

Carlo van Elsakker (links) op de ondersteunende leerplekken bij ELCORR

Een greep uit de reacties:

Theo van Hoof: “Learn 2BImproved …Leren om anderen en jezelf te ontwikkelen”

Bianca Segers: “2BI helpt ons samen te ontwikkelen en gezamenlijk onze kennis te vergroten”

Ger Staneke:  “Als operator sta ik helemaal achter deze leermethode!”

Frenky van Kuijk: “Medewerker leert de Medewerker: kennis overdragen, van elkaar leren”

Peter van Breemen: “Dit is voor mij een open en eerlijke methode. Het kan onze gezamenlijke kracht laten zien”.