Samen met SOL Netherlands richten we modellen in waar Lerende Organisaties gebruik van kunnen maken.

Per model kunnen SOL-professionals worden benaderd voor ondersteuning & advies.

Ook een scan om elke organisatie op 40 kenmerken te testen op de mate waarin zij een Lerende Organisatie is, is beschikbaar.

Voor extra informatie vraag 2BImproved (contact) of SOL Netherlands.