Op 14 januari jl is bij TGNlFritom een start gemaakt met het inrichten van 2BI voor het ontwikkelen en borgen van het werkproces ‘inkomende goederen’. De inrichting bestaat uit het samenstellen van een programma met werkopdrachten en werkinstructies om dit werkproces bij alle medewerkers van het magazijn (op continue basis) te ontwikkelen en te borgen. Na 3 maanden hebben alle betrokken medewerkers aangetoond dit werkproces volgens de eisen te beheersen. Dit succes was aanleiding voor TGN het volgende werkproces van ‘orderpicken’ in 2BI te configureren en te ontwikkelen bij de medewerkers.

logo TF