Naast de competentiesystemen voor gedragsontwikkeling en 0-meting, zijn in 2BImproved tal van vakgebieden met vakvaardigheden (elk met 3 beoordelingscriteria) opgenomen. Aan de hand van deze vakvaardigheden ontwikkelt een deelnemer gericht zijn vakbekwaamheid.