De competentiescores in 2BImproved zijn 0-1-2-3 (een vier puntsschaal), waarin de 3 score de hoogste is. Deelnemers verzamelen hun scores in hun profiel en e-portfolio. Aan de hand van de scores kan het ontwikkelmanagement plaatsvinden. In de jaargesprekken spelen deze scores een belangrijke rol.