In het moedersysteem van 2BImproved zijn 24 competenties met ca 300 gedragsvoorbeelden, elk met 3 beoordelingscriteria beschikbaar. Hiermee kan voor elke Lerende Organisatie met een paar drukken op de knop de gehele bibliotheek aan leerwerkopdrachten en leermiddelen worden gekoppeld aan elk competentiesysteem van de organisatie en aan elk vakgebied waar de organisatie mee te maken heeft.