Leerdoelen bestaan uit een combinatie van competentie-eisen en vaardigheidseisen. Door de competentiescores van een deelnemer te vergelijken met de eisen van een doel (profiel, opleidingsprogramma, functie, etc.) berekent 2BI de ‘gap’ naar het doel. Op basis van de ‘gap’  genereert het systeem automatisch een leerwerkplan met leerwerkopdrachten om deze ‘gap’ voor deze deelnemer te laten overbruggen.