Ontwikkelen van de Lerende Cultuur (spoor 1)

Via workshops en programma’s sturen we met de organisatie op het borgen van de succesfactoren van de lerende cultuur. We stimuleren hier de door Bersin & Associates gedefinieerde succesfactoren voor de Lerende Organisatie:

BUILDING TRUST – FORMALIZING LEARNING AS A PROCESS – ENCOURAGING REFLECTION – ENABLING KNOWLEDGE SHARING – DEMONSTRATE LEARNING’s VALUE – EMPOWERING EMPLOYEES

Oplossen bedrijfsproblemen en verbeteren van de prestaties (spoor 2)

Door het leren in te bedden in het werk (principe van Learning in the Flow of Work) en het leren te koppelen aan het oplossen van dagelijkse bedrijfsproblemen of verbeteren van de prestaties, ontstaat er een spiraal van continue verbetering. De methode van Learning in the Flow of Work is praktisch, effectief (’70-20-10′) en heeft als gunstig bijeffect, dat het de meeste succesfactoren van de Lerende Organisatie positief beïnvloedt.

LEREN DOE JE HET BESTE DOOR ‘TE DOEN’, DUS MEESTAL TIJDENS HET WERK (70%), SAMEN MET COLLEGA’S EN EEN PRAKTIJKBEGELEIDER (20%) EN VIA PRECIES DE JUISTE KENNIS (10%)

Het ‘leerproces’ wordt geformaliseerd tot een continu-proces van verbetering

Door de leermethode te standaardiseren en te koppelen aan alle betrokkenen in de organisatie ontstaat één geformaliseerd leerproces. Door ontwikkeling op de juiste plaats, bij de juiste medewerker, op het juiste moment ‘in te schieten’, ontstaat een continu-systeem voor ontwikkelen van medewerkers. Door deze ontwikkeling ook nog eens te koppelen aan het oplossen van een probleem of verbeteren van een KPI ontstaat een continu-proces van verbetering.

Hoe meer je met 2BImproved werkt, hoe enthousiaster je wordt en hoe meer ideeën en mogelijkheden naar boven komen!

Jessica Gorlee – HRM – DS Smith