Het bereiken van gedragsverandering bij medewerkers in de gewenste richting is lastig te bereiken als dit niet parallel gebeurd met een tastbare verbetering in het werk (zie artikel Ben Tiggelaar (NRC 14 dec). In 2BI is het min of meer de standaard om competentieontwikkeling samen te laten gaan met het oplossen van bedrijfsproblemen. Zo komen de organisatie én de medewerker samen steeds op een hoger plan.

In het concept is een proces ingericht om een organisatieprobleem of doel, slim uiteen te rafelen in overzichtelijke leerstappen, om deze vervolgens stapsgewijs te vertalen in inspirerende ‘leercontent’ voor betrokken medewerkers en hun praktijkbegeleider. Deze leercontent bestaat altijd uit één of meerdere leerwerkopdrachten en kan naar behoefte worden gekoppeld aan leskaarten, werkinstructies, e-learning programma’s en overig ondersteunend leermateriaal.

Verder op deze pagina is een schema opgenomen met een aantal mogelijke organisatiedoelen die via de leermethode in 2BImproved kunnen worden gerealiseerd.