Het bereiken van gedragsverandering bij medewerkers in de gewenste richting is lastig te bereiken als dit niet parallel gebeurd met een tastbare verbetering in het werk. Via Teamleren worden organisatiedoelen in casussen uitgewerkt in implementatie-stapjes met leercontent voor Peer2Peer groepjes. Via ‘leren’ met name op de werkplek worden de stapjes geïmplementeerd en de resultaten verbeterd. In 2BImproved  kan dit proces worden gemonitord en gestuurd.