‘Learning in the Flow of Work’

‘Learning in the Flow of Work’ staat voor: ‘het leren door te doen’. Studies geven aan dat de meeste mensen het beste leren door ‘te doen’. Hierdoor wordt maar liefst:

70% van het leereffect bereikt. 20% van het leereffect wordt bereikt via interactie en feedback met anderen en 10% uit ondersteunende trainingen en e-learning

‘Learning in the Flow of Work’ werkt in 2BI volledig volgens het 70-20-10 principe. Daarbij geldt dat het leerproces zich tijdens het werk voltrekt en dus tijd bespaart in (externe) opleidingstijd en in de doorlooptijd van het realiseren van de leerdoelen.

Werkopdrachten

Om ‘Learning in the Flow of Work’ inhoud te geven en nuttig te maken werken we hier met verstrekken van inspirerende ‘werkopdrachten’. Elke werkopdracht (WO) beoogt een combinatie van competentieontwikkeling met het oplossen van een specifiek bedrijfsprobleem.

Deelnemers ontvangen Just in Time hun werkopdrachten (digitaal of op papier), precies afgestemd op de behoefte (Just Enough) en voeren deze tijdens het werk (Just in Place) uit

Het leerproces wordt standaard op positieve wijze aan de hand van een TOP/TIP-feedbackmodel begeleid door een praktijkbegeleider. Aan de WO’s is waar nodig content voor kennisoverdracht gekoppeld. Het werk wordt al lerende en al doende geoptimaliseerd en de deelnemer ontvangt competentiescores die worden bijgeschreven in het persoonlijke e-portfolio.

TWI verankerd in de coachingsmethode van 2BI

TWI (Training Within Industry) is een simpele en eenduidige instructiemethode die zijn effect al decennia bewezen heeft. De instructiemethode bestaat standaard uit 3 onderdelen, die volledig zijn geïntegreerd in de 2BI-concept:

• Gestandaardiseerde werkinstructie, waarin duidelijk staat WAT-HOE-WAAROM moet gebeuren.
• Gestandaardiseerde instructiemethode van het VOORDOEN – NA LATEN DOEN van de handelingen van de werkinstructie.
• Gestandaardiseerde FEEDBACK- en MEETMETHODE van de (mate van) taakbeheersing.

WAT-HOE-WAAROM & VOORDOEN-NA LATEN DOEN-FEEDBACK GEVEN

Horizontaal en Verticaal geïntegreerd

Door het maken van werkopdrachten (plus content) over te laten aan de specialisten binnen de organisatie, wordt het werkplekleren als het ware verbonden met hen die weten hoe je het beste kunt werken (‘best-practice’).

Dat geldt inhoudelijk vanuit de expertisecentra en directie (verticaal) én procesmatig vanuit het perspectief van de keten van samenwerking (horizontaal)

Door ontwikkelen van alle medewerkers als een continu-proces op de eigen werkplek gestalte te geven en qua leerproces te koppelen aan alle afdelingen van de organisatie, ontstaat er een duurzaam en effectief ontwikkelproces in alle geledingen van de organisatie.

De methode van werkplekleren betekent om bovengenoemde redenen een essentieel element binnen elke Lerende Organisatie.