Het teamleren is horizontaal en verticaal geïntegreerd

Organisatiedoelen worden vertaald in leercasussen die worden opgepakt door Teams. In het team starten de leden een leerproces om de casus op te lossen en het doel te bereiken. De teams worden zó samengesteld dat rond het van toepassing zijnde proces de belangrijkste spelers betrokken zijn. Zo is het leerproces horizontaal en verticaal geïntegreerd hetgeen het draagvlak én de kwaliteit van de oplossingen zeer ten goede komt.

Het teamleren is verbonden met ‘Learning in the Flow of Work’

Het teamleren voltrekt zich voornamelijk in de praktijk ‘Learning in the Flow of Work’. Studies geven aan dat de meeste mensen het beste leren door ‘te doen’:
70% van het leereffect wordt bereikt door te doen – 20% van het leereffect wordt bereikt via interactie en feedback met anderen (Peer2Peer) – 10% wordt bereikt via kennis uit ondersteunende trainingen en e-learning
‘Learning in the Flow of Work’ is in 2BImproved als module geprogrammeerd en werkt volgens het 70-20-10 principe.

De Peer2Peer uitvoering in de praktijk

Medewerkers brengen de door Teams per casus gemaakte leer/werkopdrachten’ in de praktijk in Peer2Peer verband. Collega’s trekken samen op om de leercasussen in de eigen praktijk te implementeren. Zij koppelen de resultaten aan het team terug zodat een leercirkel (Plan-Do-Check-Act) ontstaat.
De WAT-HOE-WAAROM methode is een vaak gebruikte leermethode die ‘Peers’ als leidraad bij de uitvoering op elkaar kunnen toepassen. De methode bestaat standaard uit 3 onderdelen:
• Gestandaardiseerde werkinstructie, waarin duidelijk staat WAT-HOE-WAAROM moet gebeuren.
• Gestandaardiseerde leermethode van het VOORDOEN – NADOEN van de handelingen van de werkinstructie.
• Gestandaardiseerde FEEDBACK- en MEETMETHODE rond de bereikte resultaten.