Het leren in Lerende Organisaties is horizontaal en verticaal geïntegreerd via Teams

Organisatiedoelen worden vertaald in leercasussen die worden opgepakt door Teams. In het team starten de leden een leerproces om de casus op te lossen en het doel te bereiken. De teams worden zó samengesteld dat rond het van toepassing zijnde proces de belangrijkste spelers betrokken zijn. Zo is het leerproces horizontaal en verticaal geïntegreerd hetgeen het draagvlak én de kwaliteit van de oplossingen zeer ten goede komt.  De uitkomst is een set aan werkopdrachten voor de Peer2Peer groepjes die hiermee in hun leerproces aan de slag gaan voor realisatie in de praktijk van het werk (‘Learning in the Flow of Work).

‘Learning in the Flow of Work’

‘Learning in the Flow of Work’ staat voor: ‘het leren door te doen’. Studies geven aan dat de meeste mensen het beste leren door ‘te doen’:

70% van het leereffect wordt bereikt door te doen – 20% van het leereffect wordt bereikt via interactie en feedback met anderen (Peer2Peer) – 10% wordt bereikt via kennis uit ondersteunende trainingen en e-learning

‘Learning in the Flow of Work’ werkt in 2BI volledig volgens het 70-20-10 principe. Daarbij geldt dat het leerproces zich tijdens het werk voltrekt en dus tijd bespaart in (externe) opleidingstijd en in de doorlooptijd van het realiseren van de leerdoelen.

De Peer2Peer uitvoering in de praktijk

Om ‘Learning in the Flow of Work’ inhoud te geven en nuttig te maken werken we hier met verstrekken van inspirerende ‘werkopdrachten’. Elke werkopdracht (WO) beoogt een combinatie van competentieontwikkeling met het oplossen van een specifiek bedrijfsprobleem. De werkopdrachten worden in teamverband uitgedacht. Het team koppelt aan de werkopdracht inspirerende en informatieve content. In de Peer2Peer groepjes worden de werkopdrachten via een eigen leerproces in de praktijk gebracht.

TWI verankerd in het Teamleren en Peer2Peer

TWI (Training Within Industry) is een simpele en eenduidige instructie/begeleidingsmethode die zijn effect al decennia bewezen heeft en ‘Peers’ onderling op elkaar kunnen toepassen. De instructiemethode bestaat standaard uit 3 onderdelen, die volledig zijn geïntegreerd in de 2BI-concept:

• Gestandaardiseerde werkinstructie, waarin duidelijk staat WAT-HOE-WAAROM moet gebeuren.
• Gestandaardiseerde instructiemethode van het VOORDOEN – NA LATEN DOEN van de handelingen van de werkinstructie.
• Gestandaardiseerde FEEDBACK- en MEETMETHODE van de (mate van) taakbeheersing.