Het competentiegerichte leerconcept van 2BI draagt bij op de onder vermelde wijze aan 4 van de 5 succesfactoren zoals Bersin & Associates heeft omschreven:

FORMALIZING LEARNING AS A PROCESS – ENCOURAGING REFLECTION – DEMONSTRATE LEARNING’s VALUE – EMPOWERING EMPLOYEES

1. Door competenties als bouwstenen te gebruiken in het leerproces, deze terug te laten komen in de content en in de leerdoelen, ontstaat er een ‘geformaliseerd’ leerproces: FORMALIZING LEARNING AS A PROCESS

2. Aan de hand van competentiescores in het gedrags- én vakmatige handelen, kan worden berekend in welke mate medewerkers aan de gestelde (leer)doelen voldoen. Deze concrete gegevens bieden uitstekend materiaal om de leerprestaties plus de gemeten effecten hiervan in de organisatie te communiceren: DEMONSTRATE LEARNING’s VALUE

3. Aan de hand van te observeren beoordelingscriteria per competentie, kan op een uniforme, repeterende en gestandaardiseerde wijze feedback door praktijkbegeleiders op het leerproces worden gegeven. De deelnemer kan aan de hand van deze criteria ook op zichzelf reflecteren. Reflectie staat in 2BI centraal in het leerproces en groeit daardoor uit tot een dagelijkse gewoonte binnen de Lerende Organisatie: ENCOURAGING REFLECTION

4. Het scoren van deelnemers in hun getoonde competenties maakt dat deze kunnen worden uitgedaagd om hoger te scoren. Dit competitie-element werkt in de praktijk zeer motiverend, temeer als de praktijkbegeleiders en de organisatie hier positief mee omgaan. Alle scores worden ‘realtime’ bijgeschreven in het persoonlijke e-portfolio van de deelnemers. Al deze positieve elementen dragen bij tot: EMPOWERING EMPLOYEES