Of een medewerkers nu deel uitmaakt van een lerend praktijkteam of een casus van een praktijkteam ontvangt, er ontstaat een moment dat er vanuit inzicht in de casus en reflectie op het eigen ‘kunnen en kennen’ een persoonlijke leerbehoefte ontstaat. Het is in de Lerende Organisatie dan cruciaal om deze leerbehoefte te erkennen en de ruimte te geven, opdat de medewerker zijn Persoonlijke Meesterschap verder vorm en inhoud kan geven.

De ontwikkelcyclus van een medewerker ziet er als volgt uit:

– Via bestudering van een casus en de dialoog binnen een team en met de ‘Peer’ komt er een leercyclus op gang.
– Vanuit een besef en bestudering van de eigen houding & overtuigingen, de reflectie daarop van de “Peer’ ontstaat er een richting aan het ontwikkelen van nieuwe kennis en vaardigheden
– Daar geeft de betrokkene zelf (vanuit eigenaarschap) invulling aan, met hulp van de ‘Peer’ en omgekeerd.
– De nieuwe vaardigheden en competenties geven een nieuw inzicht, waarna eventueel een nieuwe leercyclus in gang wordt gezet.

 

 

 

 

 

 

 

 

– Parallel wordt ook in de praktijk met nieuw verworden kennis en vaardigheden geëxperimenteerd.

 

 

 

 

 

 

 

In 2Bimproved worden de eigengemaakte competenties in de vorm van gedrags- en vakvaardigheden opgeslagen in een individueel e-portfolio waaruit het Persoonlijk Meesterschap ook in competentiescores tot uitdrukking worden gebracht.